Wykonanie projektu likwidacji kolektora ściekowego w nieruchomości Notecka 12,12A,14,14A w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Notecka 12,12A,14,14A  zleci wykonanie projektu technicznego likwidacji  nieczynnego kolektora ściekowego w nieruchomości Notecka 12,12A,14,14A w  Warszawie polegającego na zasypaniu kolektora ściekowego piaskiem.  Ponadto należy wykonać  kosztorys ślepy i inwestorski.  Projekt techniczny powinien zawierać uzgodnienie z MPWiK.  Wspólnota Mieszkaniowa nie posiada…