Konkurs na wybór wykonawcy ocieplenia elewacji budynku Al. Tysiąclecia 8 w Piastowie

Wspólnota Mieszkaniowa Tysiąclecia 8 w Piastowie   poszukuje wykonawcy  do ocieplenia elewacji ,  remontu 8 balkonów , wymiany  stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ( 4 kondygnacje naziemne)  nr 8 przy Al . Tysiąclecia w Piastowie.  Powierzchnia ocieplanych ścian zewnętrznych  w systemie Ceresit wynosi ok. 1100m2.  

Zaintersowane podmioty wykonaniem tej modernizacji budynku proszone są o wysłanie  e-maila na adres biuro.highrise@gmail.com z prośbą  o podanie  przedmiaru robót  w pliku ath lub pdf.  Przewidywany czas rozpoczęcia robót - koniec maja 2015r. Przewidywany okres zakończenia robót - do 31  sierpnia 2015r. Oferty prosimy składać  w formie papierowej do dnia  10 maja 2015r. na adres: Wspólnota Mieszkaniowa Tysiąclecia 8, adres korespondencyjny: ul. Wojciechowskiego 36 m. 22a, 02-495 Warszawa.  Do oferty  prosimy dodatkowo dołączyć  zaświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i urzędu skarbowego, podać informację o  czasie  wykonania modernizacji budynku i  okresie udzielanej   gwarancji na wykonane roboty. Referencje są mile widziane.  Wybrany wykonawca będzie podany na stronie internetowej firmy zarządzającej nieruchomością Tysiąclecia 8. Konkurs nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.  

  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *