Konkurs o wybór firmy sprzątającej w nieruchomości Kondratowicza 22 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Kondratowicza 22 w Warszawie ogłasza konkurs   o wybór   firmy do utrzymania czystości  w nieruchomości wspólnej Kondratowicza 22 w Warszawie.  Do podstawowych obowiązków firmy  będzie należeć: utrzymanie w czystości  w budynku ( 16 kondygnacji naziemnych i jedna kondygnacja podziemna - garaż),  utrzymanie  w czystości patio wraz z koszeniem trawy  i podlewaniem  trawy i roślin, utrzymanie w czystości  utwardzonego terenu ( kostka brukowa), pielęgnacja  terenu zielonego  ( koszenie trawy, podlewanie trawy i roślin, przycinanie roślin), utrzymanie w czystości śmietnika, odśnieżanie terenu utwardzonego przy budynku.

Powierzchnie do utrzymania w czystości:

- klatka schodowa – około 300 m2;

-  korytarze w 16 kondygnacjach  naziemnych – 2700 m2;

- 3 dźwigi osobowe;

- garaż podziemny – 750 m2;

-  patio:  teren zielony i chodniki – 1200 m2;

- teren zielony przy budynku  – 750 m2;

-  teren utwardzony z kostki brukowej przy budynku – 700 m2;

- śmietnik – 12 m2.

Szczegółowy zakres  obowiązków zostanie  przesłany podmiotom zainteresowanym wzięciem udziału w konkursie. Zainteresowane  podmioty wzięciem udziału w konkursie powinny podać: nazwę  i adres siedziby firmy,  tel/fax,  e-mail, adres strony www,  jeżeli posiada.  Jeżeli firma posiada  sprzęt mechaniczny  do  mycia, czyszczenia powierzchni, np. szorowarki, odśnieżarki, kosiarki i inne, to prosimy o ich wymienienie.  Referencje są mile widziane.   Zapytania o wysłanie specyfikacji  z podaniem w/w danych  o firmie  prosimy wysyłać na adres mailowy - biuro.highrise@gmail.com – do dnia   18 września 2015r. Po otrzymaniu specyfikacji   oferty prosimy składać  do dnia  28 września 2015r.  W pierwszym etapie konkursu zostaną wybrane  trzy   firmy,  z którymi  zostaną przeprowadzone negocjacje.  Po przeprowadzeniu negocjacji  zostanie wybrana jedna firma, z którą Wspólnota Mieszkaniowa Kondratowicza 22 podpisze właściwą umowę.

Konkurs nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs może zostać unieważniony na każdym etapie bez podania przyczyn.         

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *