Konkurs ofert na wykonanie remontu dachu w budynku Notecka 12 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Notecka 12,12A,14,14A w Warszawie ogłasza konkurs na wykonanie remontu dachu o konstrukcji drewnianej budynku Notecka 12 w Warszawie ( Dzielnica Włochy).

Przewidywany zakres prac  remontowych:

  1. Demontaż obróbki gzymsu, rynny oraz pasa nadrynnowego  77 mb
  2. Montaż płyty OSB na gzymsie na długości 77 m
  3. Montaż rynien  - 77 m
  4. Wykonanie pasa  podrynnowego  - 77 m
  5. likwidacja pęcherzy powietrznych na dachu
  6. Położenie papy podkładowej termozgrzewalnej – 350 m2
  7. położenie papy nawierzchniowej termozgrzewalnej o gr 5,2 mm – 350 m2
  8. obrobienie papa naświetli  - 4 szt.
  9. Obrobienie włazu wejściowego na dach.

W ofercie prosimy podać : termin wykonania remontu dachu, wysokość wynagrodzenia oraz okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały.  Oferty prosimy składać e-mailem do dnia 31 lipca 2017r. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *