Księgowość

Zakres czynności księgowych w ramach zarządzania nieruchomościami:                                                                             

1) prowadzenie ewidencji księgowej na podstawie właściwej uchwały wspólnoty mieszkaniowej;
2) przechowywanie dokumentacji księgowej;  
3) ustalanie wysokości składek dla ZUS  na podstawie właściwych deklaracji;
4) sporządzanie i przesyłanie przelewów bankowych;
5) przygotowywanie i przesyłanie do urzędów skarbowych deklaracji podatkowych i zaliczek na podatek dochodowy;
6) pobieranie z banku plików SWRK;
7) dokonywanie rozliczeń mediów dostarczanych do nieruchomości;
8) wystawianie dokumentów księgowych;
9) prowadzenie windykacji należności.

Przykładowe konta w ewidencji księgowej:

►  konto bankowe funduszu eksploatacyjnego i remontowego
►  konto bankowe lokacyjne
►  środki pieniężne w drodze
►  rozrachunki z właścicielami lokali
►  rozrachunki z dostawcami usług oraz wykonawcami robót
►  rozrachunki z administratorem
►  rozrachunki z członkami zarządu
►  rozrachunki z bankiem (kredyt)
►  rozrachunki publiczno-prawne
►  koszty eksploatacyjne
►  koszty dostawy mediów do lokali
►  koszty remontowe
►  przychody eksploatacyjne
►  przychody dostawy mediów do lokali
►  przychody remontowe
►  rezerwy
►  rozliczenia przyszłych okresów
►  wynik  funduszu eksploatacyjnego
►  wynik dostawy mediów do lokali   
►  wynik funduszu remontowego 
Każdy zapis jest księgowany podwójnie – na dwóch kontach księgowych. Właściwe prowadzenie ewidencji księgowej wspólnoty mieszkaniowej jest jednym z ważnych kryteriów dobrego zarządzania nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej. Ewidencja księgowa jest wykonywana przy wykorzystaniu  programu ksiegowego Weles3 FK. W więszości wspólnot mieszkaniowym wpłaty właścicieli lokali są księgowane automatycznie przy wyorzystaniu plików swrk otrzymywanych  e-mailem z banku.  Automatyczne księgowanie wpłat pozwala na zmniejszenie pracochłonności wykonywania tego rodzaju czynności oraz na  bezbłędnym księgowaniu wpłat na kontach rozrachunkowych właścicieli lokali.