Nowa Ustawa o OZE nie dla wspólnot mieszkaniowych

Nowy projekt ustawy z dn. 31 grudnia 2013r. o odnawialnych  źródłach energii, przesłany przez Ministerstwo Gospodarki  do Komitetu Rady Ministrów,   uniemożliwia  właścicielom lokali wspólnot mieszkaniowych  budowanie   instalacji fotowoltaicznych   na swoich nieruchomościach na podstawie przepisów tej ustawy.   Zgodnie z zapisem w art. 5 tej ustawy wytwórcami  energii elektrycznej              z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji mogą być osoby fizyczne lub  podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną, powstająca z mocy prawa  i nie może prowadzić działalności gospodarczej.  Na podstawie przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii  właściciele lokali nie będą mogli zainstalować np.  na dachach swoich  budynków wielorodzinnych  ogniw fotowoltaicznych, dokonujących przemiany energii promieniowania  słonecznego  na energię elektryczną.  Ograniczenie ustawowe uniemożliwi  wielu właścicielom lokali w Polsce wytwarzania taniej energii elektrycznej  w mikroinstalacji   dla własnych potrzeb  i odsprzedaży nadwyżek energii elektrycznej operatorowi systemu dystrybucyjnego.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *