Zarządzanie z pasją

Firma Zarządzanie Nieruchomościami High Rise Stanisław Jaszczuk może zarządzać wspólnotami mieszkaniowymi w rozumieniu art. 18 ustawy z dn. 24 czerwca 1994r. o własności lokali (jedn. Tekst: Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903).

____________________________________________

 

Na podstawie  art. 18 Ustawy o własności lokali obecnie nie mamy zawartej żadnej umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną.

Zielona energiaZarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych może być wykonywane również na postawie art. 20 ustawy o własności lokali. Zarządca nieruchomości i właściciel firmy może wykonywać obowiązki jednoosobowego zarządu wspólnoty. Sposób zarządzania nieruchomością  na postawie art. 20 ustawy o własności lokali jest korzystniejszym rozwiązaniem prawnym dla wspólnot mieszkaniowych, gdyż  odwołanie zarządcy nieruchomości, wybranego na podstawie art. 20 w/w ustawy,  nie jest trudne, w porównaniu do odwołania zarządcy nieruchomości, wybranego na podstawie art. 18 w/w ustawy. Mając duże doświadczenie w administrowaniu nieruchomościami  nie dostrzegamy dużych różnic między zarządzaniem, a administrowaniem nieruchomościami. Różnica między zarządzaniem a administrowaniem nieruchomościami  jest dostrzegalna  wyłącznie  od strony prawnej tych dwóch usług w przypadku naszej firmy. 

 

W 2014r.  z inicjatywy naszej firmy zostaną docieplone elewacje i strychy dwóch budynków wielorodzinnych w Warszawie: Przyce 17, Przyce 17A.  Mamy nadzieję, że wspónoty mieszkaniowe  w tych dwóch budynkach otrzymają premie termomodernizacyjne. Mieszkańcy tych budynków ponoszą wysokie koszty ogrzewania  - 7,00 złm/2 powierzchni użytkowej lokali.  Mamy nadzieję, że koszty ogrzewaniaw w  tych dwóch budynkach spadną po wybudowaniu przyłączy gazowych i  wykonaniu przebudowy kotłowni zasilanych obecnie olejem opałowym. Nieruchomościami Przyce 17 i Przyce 17A  administrujemy  od grudnia 2012r.


10 marca 2014r.wydane zostało zarządzenie  nr 5682/2014  Prezydenta m. st. Warszawy  w sprawie wprowadzenia  "Pilotażowego Programu Nabywania Działek przez wspólnoty mieszkaniowe z udziałem m. st. Warszawy". Krótki komentaż w tej sprawie ze strony naszej firmy  zostanie przedstawiony na naszym blogu.Załącznik do Zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy