Ocieplenie budynku nr 36 przy ul. Wojciechowskiego w Warszawie – konkurs ofert

Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrzos Ursus z siedzibą  ul. Wojciechowskiego 36  lok. A, 02-495 Warszawa ogłasza konkurs ofert  na ocieplenie  styropianem i wełną mineralną oraz do zdjęcia i utylizacji  około 1200 m2 płyt azbestowo-cementowych z  budynku  mieszkalnego wielolokalowego  o 11 kondygnacjach naziemnych nr 36 przy ul. Wojciechowskiego w Warszawie (Dzielnica Ursus).     Przewidywany okres  rozpoczęcia robót   15 maja 2016r. Podmioty zainteresowane otrzymaniem  specyfikacji   i dokumentacji w wersji elektronicznej  (projekt techniczny,  przedmiary robót) powinny  wysłać  na n/w adres e-malowy wniosek o wysłanie   w/w dokumentów. We wniosku należy podać  nazwę  i  siedzibę firmy  i   dołączyć  referencje  firmy za okres  ostatnich trzech lat z zakresu  wykonywanych ociepleń budynków, zaświadczenie o  niezaleganiu  w opłatach wobec  ZUS i urzędu skarbowego.  Informujemy, że konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach  publicznych. Konkurs ofert może zostać  unieważniony bez podania przyczyn.  Wnioski o wysłanie dokumentacji należy składać e-mailem wrzos-ursus@wp.pl  , ( tel. 792880154)   do dnia  7 kwietnia 2016r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *