Wymiana instalacji gazowej w budynku Syreny 35 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Syreny 35 w Warszawie ogłasza konkurs ofert na wymiane instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym ( 49 lokali)  Syreny 35 w Warszawie ( Dzielnica Wola).  Kosztorys i projekt techniczny prześlemy zainteresowanym podmiotom  drogą elektroniczną. Zapytania prosimy kierować na adres mailowy: biuro.highrise@gmail.com .Przewidywany termin rozpoczęcia robót - koniec marca 2017r. Oferty prosimy składać do dnia  9 marca 2017r.  Prosimy o przesłanie e-mailem kosztorysu ofertowego, podanie terminu rozpoczęcia i zakończeniu robót, podanie okresu gwarancji, przesłanie referencji.   Warunki płatności  za wykonane roboty:   50% wynagrodzenie po wykonaniu 70%  zakresu  robót; kolejne 50% wynagrodzenie  po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót.  Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych. Konurs  ofert może zostać  unieważniony bez podania przyczyn.

 

Wykonanie instalacji do automatycznego podlewania roślin na patio w nieruchomości Kondratowicza 22 w Dzielnicy Warszawa Targówek

Wspólnota Mieszkaniowa Kondratowicza 22 w Warszawie ( Dzielnica Targówek) poszukuje wykonawcy do założenia na patio instalacji do automatycznego podlewania roślin.  Przybliżona powierzchnia patio - 700 m2. Oferty na wykonanie projektu wraz z wykonaniem instalacji prosimy składać do  10 marca  2017r.  Patio można obejrzeć   od  poniedziałku do soboty w godz.  08:00 - 18:00. Tel. kontaktowy 791792227.  Oferta powinna zawierać cenę za wykonanie projektu i  wykonanie instalacji i  wraz z opisem działania instalacji. Mile widzine są referencje. Konkurs nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostac unieważniony bez podania przyczyn. Przeiwdywany termin rozpoczęcia prac  czerwiec 2017

 

Badanie termowizyjne elewacji dwóch budynków wielolokalowych w Warszawie

Wspólnoty Mieszkaniowe Kondratowicza 22  i  Nastrojowa 11 w Warszawie ( Dzielnice: Targówek, Włochy) poszukują  podmiotu,który wykona badanie termowizyjne elewacji budynków Kondratowicza 22 i Nastrojowa 11. Z przeprowadzonych  badań  należy sporządzić protokoły  w wersji papierowej i w wersji elektronicznej ( plik pdf), składających się z kolorowych fotografii  i ich opisem. W ofercie prosimy podać ceny  dla każdej nieruchomości za wykonanie  badań i termin  wykonania  zleceń. Nieruchomość Kondratowicza 22 ma 16 kondygnacji naziemnych i 147 lokali mieszkalnych, a nieruchomość Nastrojowa 11 ma 3  kondygnacje naziemne i 10 lokali mieszkalnych. Oferty prosimy składać  do 23 stycznia 2017r.  Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.   

Wymiana instalacji elektrycznych w budynkach wielorodzinnych Echa Leśne 1 i Echa Leśne 2 w Dawidach k/Raszyna

Wspólnoty Mieszkaniowe Echa Leśne 1 i Echa Leśne 2 ( dwa budynki po 24 lokale mieszkalne)  ogłaszają konkurs na wybór wykonawcy wymiany instalacji elektrycznych w dwóch budynkach wielorodzinnych. Zainteresowanym wykonawcom złożeniem oferty  wyślemy e-mailem dokumentację techniczną i kosztorysową.  Zapytanie ofertowe prosimy przesyłać na adres e-mailowy biuro.highrise@gmail.com do dnia 20 stycznia 2017r., a oferty należy składać  drogą elektroniczną na w/w adres e-mailowy do dnia  27 stycznia 2017r.  Przewidywany termin rozpoczęcia robót -  około 15 lutego 2017r.

W ofercie prosimy podać  cenę za wykonanie robót na podstawie kosztorysu  inwestorskiego, okres gwarancji na wykonane roboty, czas wykoanaia robót oraz przesłanie referencji. Konkurs nie jest organizowany na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.