Wybrany wykonawca do wymiany instalacji elektrycznej w budynku Balbinki 8 w Dzielnicy Ursus

W dniu 29 stycznia 2013r.  Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Balbinki 8  wybrał wykonawcę wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Balbinki 8 w Warszawie. W/w prace będzie wykonywać  firma "ELEKTRYK-PL ML" Sp. z o.o. z Piastowa, która  przedstawiła  cenę 206 675,85 zł brutto.W drugim etapie konkursu pozostałe dwie firmy przedstawiły następujące oferty cenowe: Zakład Elektryczny Kszysztof Ziemba z Niemianowic - 213 000,00 zł brutto,  EL-BUD Stanisław Bereda z Radzymina 219 000,00 zł brutto. Dziękujemy wszystkim wykonawcom za udział w konkursie ofert. 

Średni miesięczny koszt ogrzewania w budynkach w których z naszej inicjatywy wybudowano kotłownie gazowe.

Średni miesięczny koszt  ogrzewania przypadający na 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach za 2012r.

1) budynek 1 Maja 10 w Dzielnicy Ursus - 2,10 zł/m2 (zainstalowano podzielniki kosztów ciepła)

2) budynek Plac 1905R 1w Dzielnicy Ursus - 2,35 zł/m2 (brak podzielników kosztów ciepła)

3) budynek Echa Leśne 1 w Dawidach k/Raszyna - 2,40 zł/m2 (zainstalowano podzielniki kosztów ciepła)

4) budynek Echa Leśne 2 w Dawidach k/Raszyna - 1,99 zł/m2 (zainstalowano podzielniki kosztów ciepła)

 

 

Dobra Uchwała Sądu Najwyższego dla zarządców z pasją

Uchwała z dnia 25 listopada 2011 r. (sygn. akt III CZP 65/11). Przebudowanie samodzielnego lokalu mieszkalnego przez przyłączenie do niego części wspólnych nieruchomości może prowadzić do powstania nowej nieruchomości lokalowej i zmiany dotychczasowych udziałów w nieruchomości wspólnej członków wspólnoty stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.). Uchwała SN umożliwia wspólnotom mieszkaniowym pozyskiwanie dodatkowych środków pieniężnych ze sprzedaży części nieruchomości wspólnych. Otwiera się kolejne pole do działania dla zarządców z pasją.