Nieruchomość wspólna i garażowa – podstawowe czynności prawidłowego zarządzania

Podstawowe czynności  prawidłowego  zarządzania  budynkiem wspólnoty mieszkaniowej w którym znajdują się lokale mieszkalne oraz lokal użytkowy – garaż wielostanowiskowy. Continue Reading

Podzielniki znacząco wpływają na obniżenie kosztów centralnego ogrzewania

Administrujemy 3 budynkami wspólnot mieszkaniowych Jacka i Agatki 4, Jacka i Agatki 6 oraz Dzieci Warszawy 33. Wymienione budynki mają bardzo podobną kubaturę budynku, powierzchnię użytkową wszystkich lokali. Wszystkie budynki są ztermomodernizowane w taki sam sposób.  W jednym ( Jacka i Agatki 6) z trzech budynków nie zostały zainstalowane podzielniki kosztów ciepła.

Continue Reading

Ważne uzasadnienie do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 209r. sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej Dąbka 1 w Warszawie przeciwko RWE Polska Spółce Akcyjnej z siedziba w Warszawie z udziałem interwenienta ubocznego po stronie pozwanej RWE Stoen Operator Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Okregowego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2008r. sygn. akt IIC 417/07 oddala apelację.

Continue Reading