Poszukiwany rzeczoznawca / inspektor nadzoru do sporządzenia opinii o wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym.

Wspólnota Mieszkaniowa  w Dzielnicy Ursus w Warszawie poszukuje rzeczoznawcę lub  inspektora nadzoru posiadającego właściwe uprawnienia  budowlane w zakresie  budowy instalacji elektrycznych.

Przedmiotem zlecenia będzie:

1)  sprawdzenie jakości  robót z zakresu  częściowej   wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej przez wykonawcę,   z którym została rozwiązana umowa przez wspólnotę mieszkaniową z winy wykonawcy, 

2) sporządzenie pisemnego protokołu uwzględniającego:

a)  zakres wykonanych części  robót zgodnie z projektem:

b) zakres wykonanych części  robót niezgodnie z projektem;

c) zakres  robót, które należy wykonać;

3) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego i wykonawczego dla robót, które pozostały do wykonania;.

Dane techniczne budynku:  ilość lokali 38, kondygnacje nadziemne - 3; kondygnacja podziemna -1, ilośc klatek schodowych -  4; powierzchnia uzytkowa lokali - 2008 m2.

Posiadane dokumenty: projekt budowlany, pozwolenie na budowę, kosztorysy z przedmiarami robót.

W ofercie prosimy podac czas wykonania zlecenia, cenę za wykonanie zlecenia. Dodatkowe informacje można otrzymać e-malem  lub telefonicznie - 791 792 227.  

Oferty prosimy składać do  23 grudnia 2015r. ( e-mail: biuro.highrise@gmail.com).

Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych.

  

        

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *