Przebudowa strychu i remont dachu budynku Dąbka 1 w Warszawie (dzielnica Ursus)

Wspólnota Mieszkaniowa Dąbka 1  ogłasza konkurs na wyłonienie wykonawcy/wykonawców  przebudowy strychu nieużytkowego na strych użytkowy - budowa  6 pomieszczeń gospodarczych o średniej powierzchni ok. 50 m2 każde pomieszczenie. Powierzchnia całkowita poddasza przed przebudową  wynosi 453,00 m2.   Zakres robót budowalnych:

I. Prace rozbiórkowe:

rozebranie i czyszczenie warstw  posadzkowych, czyszczenie ścian ze starego tynku, rozebranie stropów pomieszczeń pralni (dwa pomieszczenia), rozebranie ścian pomieszczeń pralni, oczyszczenie warstw podłóg, rozebranie pokrycia dachowego

 

II. Prace adaptacyjne:

wymurowanie ścian działowych, wykonanie otworów okiennych, wykonanie otworów pod włazy na dach, wykonanie paroizolacji, izolacji cieplnych stropu, wykonanie izolacji stropów,  wykonanie otworów pod wentylację grawitacyjną,  wykonanie przebić w stropach pod instalację  wdk,  wykonanie instalacji c.o.

Projekt nie przewiduje ingerencji w ściany zewnętrzne budynku. Prace konstrukcyjne polegać będą  na przesunięciu słupów  konstrukcji drewnianej oraz poszerzeniu otworów drzwiowych. Remont dachu polegać będzie na wymianie blachy na rąbek stojący i wstawieniu okien dachowych typu Velux GGL M06 140/70. 

 

Zainteresowane osoby proszone są o składanie wniosków (e-mailem) o przesłanie przedmiaru robót. We wniosku należy podać nazwę i adres firmy, NIP, REGON, tel. kontaktowy, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach składek wobec ZUS i urzędu skarbowego.  Referencje są mile widziane.  Wnioski o podanie przedmiaru robót mozna składać e-mailem do 3 sierpnia 2013r. Oferty prosimy składać e-mailem na adres: biuro.highrise@gmail.com lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Wojciechowskiego 36 m. 22a, 02-495 Warszawa.  w terminie do 10 sierpnia 2013r.  Przewidywany termin rozpoczęcia robót: koniec sierpnia - początek września 2013r.  Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn. Wszyscy wykonawcy biorący udział w konkursie będą wymienieni na stronie internetowej www.highrise.pl  wraz z wybranym wykonawcą.   

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *