Przegląd instalacji ppoż. w budynku wielolokalowym Kondratowicza 22 w Warszawie.

Wspólnota Mieszkaniowa Kondratowicza 22 w Warszawie organizuje konkurs ofert na wykonanie przeglądu  budynku wielolokalowego o 16 kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej ( garaz wielostanowiskowy) pod kątem stworzenia lepszych warunków ppoź  od obecnie  istniejących.  Budynek posiada automatyczną centralę  wykrywania  źródeł pożaru oraz suchy pion ppoż.  W ramach przeglądu należy  dokonac oceny istniejących urządzeń  w budynku służących do wykrywania i gaszenia pożaru oraz przedstawienia propozycji zastosowania nowych  urządzeń pozwalających na zapewnienie większego bezpieczeństwa ppoź w budynku.

Protokół  w wykonanego przeglądu budynku należy sporządzić w formie papierowej przez uprawnioną osobę  w trzech egzemplarzach i w formie elektronicznej w pliku pdf na płytce CD.  .  Przewidywany okres wykonania przeglądu do dnia  17 września 2015r.  Prosimy zaintersowane osoby wykonaniem tego dzieła o podanie ceny za wykonanie przeglądu i sporzadzenia protokołu z tego przeglądu, czasu wykonania przeglądu, o przesłanie skanem właściwych uprawnień osoby wykonującej przegląd, nazwę i adres  siedziby firmy, nr  NIP , nr tel. kontaktowego.  Oferty prosimy składać e-mailem na adres - biuro.highrise@gmail.com  do dnia  5 września 2015r. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych.    Konkurs ofert może zostac unieważniony bez podania przyczyn.

  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *