Wykonanie projektu technicznego budowy kotłowni gazowej, instalacji gazowej, c.o. i ccw

Wspólnota Mieszkaniowa Bohaterów Warszawy 47 w Warszawie ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu technicznego budowy instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji centralnej ciepłej wody i kotłowni gazowej dla nieruchomości wielolokalowej ( 11 lokali) nr 47 przy ul. Bohaterów Warszawy w Warszawie ( Dzielnica Ursus). Projekt należy wykonać w  5 egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej ( wersja  pdf i dwg)  wraz ze wszystkimi  niebędnymi uzgodnieniami i ekspertyzą ppoż zatwerdzoną przez Wojewódzkiego Komendanta Strazy Pożarnej. Do projketu technicznego należy również wykonać kosztorys inwestorski, wykonawczy wraz z przedmiarami robót w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej  i w wersji elekroniczej  w plikach pdf i ath.  Projektant przed wykonaniem projektu powinien uzgodnić   z właścicielami  wszystkich 11 lokali mieszkalnych i użytkowych miejsca  przebiegu   w/w instalacji w lokalach.  Wspólnota Mieszkaniowa posiada inwentaryzację budynku w wersji papierowej. Przewidywany czas na wykonanie  kompletnego projektu wraz z uzgodnieniami i ekspertyzą  ppoż  - do 30 kwietnia 2016r. Oferty prosimy składać  do dnia  30 listopada 2015r. e-mailem : biuro.highrise@gmail.com).  Ogłoszenie  jest kierowane do podmiotów  z województwa mazowieckiego. Konkurs  ofert nie jest organizowany w opariu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać  unieważniony bez podania przyczyn.   

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *