Wykonanie projektu technicznego odwodnienia budynku Przyce 13 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Przyce 13 w Warszawie ( 9 lokali mieszkalnych, dwie kondygnacje naziemne) poszukuje osoby prowadzącej działalność gospodarczą o odpowiednich uprawnieniach  do wykonania projektu technicznego odwodnienia  budynku Przyce 13 w Warszawie. Przewidywanych zakres robót: wykonanie projektu technicznego wraz z uzgodnieniami w wersji papierowej w 5 egzemplarzach, w wersji elektronicznej w pdf oraz w pliku właściwym dla programu, w którym projekt będzie opracowywany, wykonanie kosztorysu ślepego w wersji papierowej ( 1 egzemplarz) i w wersji elektronicznej w plikach pdf i ath  oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego w wersji papierowej ( 1 egzemplarz) i w wersji elektronicznej w pliku pdf.  Wspólnota mieszkaniowa posiada inwentaryzację  architektoniczną budynku w wersji papierowej oraz  protokół z badania geotechnicznego gruntu o głębokości 4 m.   Oferty prosimy składać mailem (biuro.highrise@gmail.com)  do dnia  15 października 2014r. Tel. kontaktowy  791 792 227. Przewidywany czas wykonania dzieła  do 15 grudnia 2014r. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać  unieważniony bez podania przyczyn. Wybrany projektant  zostanie podany na stronie internetowej firmy zarządzającej nieruchomością.    

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *