Wykonanie projektu technicznego wentylacji mechanicznej w budynku wielorodzinnym Kondratowicza 22 w Warszawie (Dzielnica Targówek)

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Kondratowicza 22 w Warszawie (Dzielnica Targówek) zleci wykonanie projektu technicznego rozbudowy wentylacji mechanicznej w budynku wielorodzinnym ( 147 lokali mieszkalnych) o 16 kondygnacjach naziemych i jednej kondygacji podziemnej (garaż wielostanowiskowy). Rozbudowa wentylacji mechanicznej polegać będzie  na dobudowie wentylacji na klatce schodowej budynku i na korytarzach w każdej kondygnacji nadziemnej budynku do istniejącej wentylacji mechanicznej w lokalach mieszkalnych i garażu. Projekt należy wykonać w wersji papierowej  w 5 egzemplarzach wraz z niebędnymi uzgodnieniami oraz w wersji elektronicznej w plikach pdf i dwg. Ponadto należy wykonać kosztorysy ślepe i inwestorkie  wraz z przedmiarami robót i wykazem materiałow w wersji papierowej ( po 3 kpt) i w wersji elektronicznej w plikach pdf i ath. Wspólnota mieszkaniowa posiada powykonawczą dokumentację techniczną budynku w wersji papierowej.  Oferty  prosimy składać e-mailem ( biuro.highrise@gmail.com) do dnia  27 maja 2014r.   Konkurs nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyn. Wspólnota mieszkaniowa  może również zmienić termin przyjmowania ofert bez podania przyczyn. Wybrany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej wykonawca zostanie podany na stronie internetowej firmy administrującej nieruchomością Kondratowicza 22 w Warszawie.  

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *