Wykonanie projektu wentylacji w budynku wielorodzinnym Kondratowicza 22 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Kondratowicza 22 w Warszawie zleci wykonanie projektu wentylacji  grawitacyjnej lub mechanicznej   w 15 korytarzach w kondygnacji  naziemnej budynku. W budynku tym funkcjonuje wentylacja mechaniczna tylko  w lokalach.  Oferty prosimy składać e-mailem na adres biuro.highrise@gmail.com  do dnia  14 marca 2015r. Oferta powinna zawierać  proponowany sposób  wybudowania wentylacji  i jej rodzaj, termin wykonania projektu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i cenę za wykonanie tego dzieła.  Poprzedni konkurs w tej sprawie został  unieważniony. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *