Wykonanie przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach wspólnot mieszkaniowych w Warszawie i w Piastowie

Poszukujemy wykonawcy do przeprowadzenia przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznej w n/w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz sporządzenia właściwych protokołów.

Przewidywany zakres  prac: oględziny dotyczące ochrony podstawowej; pomiary rezystancji izolacji; badanie ciągłości przewodów ochronnych; sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; próby działania urządzeń różnicowoprądowych i pomiar czasów wyłączenia. 

 

Protokoły  z wykonanych przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznej należy sporządzić  w wersji papierowej i elektronicznej w pliku pdf dla każdej nieruchomości oddzielnie.  Prosmy o podanie ceny za wykonanie dzieła dla każdej nieruchomości oddzielnie. Przeglądy instalacji dla n/w nieruchomości  należy wykonać do 30 września 2015r. Konkurs nie jest organizowany na podstawie  przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych. Oferty prosimy skłądac e-mailem na adres: biuro.highrise@gmail.com do  4 sierpnia 2015r

              Nieruchomości położone w Warszawie

 • 1 Maja 15 – pow. użytk. 1276 m2, 27 lokali

 • Balbinki 8- pow. użytk. 3248 m2, 80 lokali

 • Bohaterów Warszawy 10 – pow. użytk. 2049 m2, 40 lokali

 • Bohaterów Warszawy 17 – pow. użytk. 896 m2, 20 lokali

 • Bohaterów Warszawy 47 – pow. użytk. 715 m2, 12 lokali

 • Dąbka 1 – pow. użytk. 1266 m2, 26 lokali

 • Dzieci Warszawy 33 – pow. użytk. 1120 m2, 25 lokali

 • Przyce 17– pow. użytk 396 m2, 8 lokali

 • Przyce 17A– pow. użytk. 474 m2, 8 lokali

 • Pużaka 2 – pow. użytk. 3571 m2, 77 lokali

 • Pużaka 4 – pow. użytk.2197m2, 44 lokale

                 Nieruchomość  położona w Piastowie

 • Tysiąclecia 8 – pow. użytk. 1445 m2, 30 lokali

.      

.   

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *