Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Plac 1905R 1 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Przy Placu 1905R 1 w Warszawie poszukuje wykonawcy do zakończenia robót wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Z poprzednim wykonawcą została rozwiązana umowa ze względu  na długą kilkumiesieczną przerwę w wykonywaniu  robót i niedotrzymanie terminu zakończenia robót. Zakres  robót do wykonania - około 40%  robót całkowitych.  Zainteresowanym podmiotom przeslemy e-mailem  kosztorys ślepy. Zamówienia  wysłania kosztorysu w pliku  pdf  prosimy przesyłać na maila biuro.highrise@gmail.com  do dnia 3 marca 2016r.  Oferty w formie elektronicznej  z podaniem ceny  można składać  na w/w adres e-mailowy do dnia  9 marca 2016r.  Przewidywany czas  rozpoczęcia robót - od 15 marca 2016r.  Do oferty koniecznie nalezy dołączyć: aktualne zaświadczenia o niezaleganiu podmiotu  wobec ZUS i urzędu skarbowego,  należy podać adres siedziby firmy i nr Regon oraz  posiadane referencje. Nalezy w ofercie podać  termin wykonania robót.  Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać rozstrzygnięty w terminie krótszym  od podanego. Konkurs ofert może zostac uniewazniony bez podania przyczyn.    

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *