Wyniki I etapu konkursu o wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach

W konkursie wzięło udział  18 podmiotów. Najwyższa cena za wykonanie przeglądów instalacji w budynkach wyniosła  110 620,00 zł brutto, a najniższa -  5 174,00 zł brutto. Oferta z najniższą ceną została odrzucona. Do drugiego etapu konkursu zostały zakwalifikowane  n/w podmioty, których cena za wykonanie wszystkich przeglądów była niższa niż  10 000,00 zł brutto:

1) Tester Instalacje  Artur Kotfis z Wyszkowa;

2) El-Sun Energy Strużyński  ze Swarzędza;

3)  P.P.H.U Niew-Bud z Łodzi;

4) Elmax Sławomierz majchrzak - z Chotycz Kolonii.

Do  w/w podmiotów zostana wysłane malem z prośbą o uzupełnienie  oferty o następujące informacje:

  1. przesłanie mailem wzoru protokołu końcowego z wykonanego przeglądu instalacji elektrycznej dla budynku w pliku pdf lub doc;.

  2. przesłanie uprawień osoby, która będzie wykonywała przeglądy, jeżeli w pierwszym etapienie nie przesłano skanu uprawnień;

  3. podanie ilości terminów wykonywania przeglądu instalacji elektrycznej dla jednego budynku oraz czasu ich wykonywania ( w godz. od… do…);

  4. czy wynagrodzenie na wykonanie przeglądu dla budynku będzie zależeć od ilości wykonanych przeglądów w lokalach, czy od ilości lokali bez względu na to ile lokali zostanie udostępnionych w czasie przeglądu;

  5. prosimy o podanie terminu wykonania przeglądów i sporządzenia protokołów dla wszystkich nieruchomości podanych w ogłoszeniu. Proponujemy rozpoczęcie wykonywania przeglądów nie wcześniej niż 1 września br;

  6. przesłanie mailem referencji jeżeli referencje nie zostały przesłanie w pierwszym etapie konkursu.

Termin przekazania w/w informacji do 10 sierpnia 2015r. do godz. 20:00.

Dziekujemy wszystkim osobom za wzięcie udziału  w konkursie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *