Wykonanie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego

Wspólnota Mieszkaniowa Dabka 1 w Warszawie zleci wykonanie  operatu szacunkowego przez  rzeczoznawcę  majątkowego  w zakresie wyceny 6 pomieszczeń  użytkowych na strychu budynku, stanowiących części skłądowe nieruchomości wspólnej.

Wspólnota mieszkaniowa zamierza  sprzedać 6 pomieszczeń użytkowych dla właścicieli  lokali w tej nieruchomości jako pomieszczenia przynależne.  W operacie szacunkowym  należy  określić wartość  każdego pomieszczenia. Operat  szacunkowy należy sporządzić w trzech zgzemplarzach w wersji papierowej.  Pomieszczenia użytkowe strychowe  są wydzielone trwałymi ścianami o powierzchniach w m2 wg PN-70B-2365: 50,13; 45,25; 48,48; 44,93; 43,85; 48,81.  Wspólnota mieszkaniowa posiada inwentaryzację   dla budynku Dabka 1 i dla 6 w/w pomieszczeń. Oferty prosimy składać do dnia 31 maja 2016r e-mailem na adres: biuro.highrise@gmail.com. W ofercie prosimy podać  następujące informacje: imię i nazwisko/nazwę i adres zamieszkania/siedziby osoby, nr NIP-u, skan posiadanego  uprawnienia, termin wykonania operatu i cenę za wykonanie operatu szacunkowego. Wynik konkursu zostanie podany na stronie internetowej adminisratora budynku Dąbka 1 - www.highrise.pl. do dnia 3 czerwca 2016r. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.   

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *