O nas


Firma „Zarządzanie Nieruchomościami High Rise Stanisław Jaszczuk” powstała 05 maja 2002 r. nr ewidencji 210204 w Dzielnicy Ursus miasta stołecznego Warszawy. Właścicielem firmy jest Stanisław Jaszczuk, licencjonowany zarządca, nr licencji 11384.  Współpracujemy z innymi podmiotami zapewniając właścicielom lokali właściwy poziom usług.


W swojej działalności dążymy, aby większość spraw właścicieli lokali oraz najemców była załatwiana w budynkach wspólnot mieszkaniowych.  Od 2015r. proponujemy wspólnotom mieszkaniowym dodatkową usługę w ramach administrowania –  zdalne  odczytywanie wodomierzy zimnej i ciepłej wody. Zakup i montaż wodomierzy należy do kosztów wspólnot , a odczyt i rozliczenie do kosztów naszej firmy.

 W ramach kompleksowego  administrowania budynkami wspólnot mieszkaniowych proponujemy  wspólnotom  mieszkaniowym prowadzenie ewidencji księgowej przy wykorzystaniu programu księgowego Weles3, który umożliwia  właścicielom lokali sprawdzanie swoich kont rozrachunkowych przez internet, poprzez bezpośrednie logowanie się do swojej kartoteki rozliczeniowej. Na kartotece konta są widoczne  miesięczne naliczenia i dokonane wpłaty, rozliczenia mediów i saldo końcowe konta rozrachunkowego. Stosowany przez nas w większości wspólnot mieszkaniowych  System  Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich (SWRK) pozwala na  szybkie i bezbłędne księgowanie  opłat wnoszonych przez właścicieli lokali.

 

Warszawa, dn. 27.04.2022