O nas


Firma „Zarządzanie Nieruchomościami High Rise Stanisław Jaszczuk” powstała 05 maja 2002 r. nr ewidencji 210204 w Dzielnicy Ursus miasta stołecznego Warszawy. Właścicielem firmy jest Stanisław Jaszczuk, licencjonowany zarządca, nr licencji 11384.  Bezpośrednio w firmie pracuje trzy osoby. Poza tym, współpracujemy z innymi podmiotami zapewniając właścicielom lokali właściwy poziom usług.


W swojej działalności dążymy, aby większość spraw właścicieli lokali oraz najemców była załatwiana w budynkach wspólnot mieszkaniowych.  Od 2015r. proponujemy wspólnotom mieszkaniowym dodatkową usługę w ramach administrowania –  zdalne  odczytywanie wodomierzy zimnej i ciepłej wody. Zakup i montaż wodomierzy należy do kosztów wspólnot , a odczyt i rozliczenie do kosztów naszej firmy.

 W  2015r. z naszej inicjatywy została zakończona  przebudowa strychu nieużytkowego na strych użytkowy w budynku Dąbka 1 w Warszawie.  Wspólnota nie może sprzedać pomieszczeń strychowych,  gdyż Zarząd Dzielnicy Ursus nie wydał Wspólnocie Mieszkaniowej Dąbka 1 warunków zabudowy w związku ze zmianą sposobu użytkowania części nieruchomości. W tej sprawie zostały wydane już trzy  decyzje Zarządu Dzielnicy Ursus o odmowie wydania warunków zabudowy.  Decyzja trzecia  organu samorządowego pierwszej instancji została  utrzymana w mocy na podstawie decyzji SKO w Warszawie.  Wspólnota Mieszkaniowa Dąbka 1 w Warszawie złożyła skargę na decyzję SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

W ramach kompleksowego  administrowania budynkami wspólnot mieszkaniowych proponujemy  wspólnotom  mieszkaniowym prowadzenie ewidencji księgowej przy wykorzystaniu programu księgowego Weles3, który umożliwia  właścicielom lokali sprawdzanie swoich kont rozrachunkowych przez internet, poprzez bezpośrednie logowanie się do swojej kartoteki rozliczeniowej. Na kartotece konta są widoczne  miesięczne naliczenia i dokonane wpłaty, rozliczenia mediów i saldo końcowe konta rozrachunkowego. Stosowany przez nas w większości wspólnot mieszkaniowych  System  Wirtualnych Rachunków Kontrahenckich (SWRK) pozwala na  szybkie i bezbłędne księgowanie  opłat wnoszonych przez właścicieli lokali.

W ramach administrowania nieruchomościami wspólnot drukujemy i dostarczamy właścicielom  lokali  książeczki mieszkaniowe. W przyszłości zamierzamy w ramach administrowania nieruchomościami dokonywać odczytów  podzielników kosztów ciepła i  rozliczeń kosztów ciepła.

Przez okres ostatnich 6 lat z inicjatywy naszej firmy zostały wybudowane kotłownie gazowe w  budynkach, w których jest wytwarzane ciepło dostarczane do instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody. Koszty wytwarzania ciepła w kotłowniach gazowych są o 25%  niższe od kosztów ciepła dostarczanego z sieci w Warszawie. Porównania kosztów dokonano na podstawie dwóch podobnych  budynków ( kubatura, powierzchnia użytkowa lokali) Syreny 35 ( ciepło dostarczane z sieci) 1 Maja 10 ( ciepło wytwarzane w kotłowni).

Warszawa, dn. 12.10.2018