Unieważniony konkurs ofert na wykonanie izolacji części fundamentów budynku Bohaterów Warszawy 47 w Warszawie

Informujemy, że Wspólnota Mieszkaniowa Bohaterów Warszawy 47 w Warszawie unieważniła  konkurs  ofert na wykonanie izolacji części fundamentów  budynku Bohaterów Warszawy 47 w Warszawie. 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Przebudowa instalacji gazowej w budynku Reja 15 w Piastowie

Wspólnota Mieszkaniowa  Reja 15  w  Piastowie poszukuje wykonawcy do przebudowy (wymiany)  instalacji gazowej w budynku wielolokalowym mieszkalnym Reja 15  w Piastowie.  W budynku jest 38 lokali mieszkalnych, 3 klatki schodowe , 4 kondygnacje  nadziemne i jedna podziemna. Przewidywany termin rozpoczęcia robót  – 22 sierpnia 2022 r.   

Zaintersowanym wykonawcom złożeniem oferty  prześlemy  mailem przedmiary robót w pliku ath   oraz projekt  w pliku pdf. Oferty należy składać mailem ( biuro.highrise @gmail.com)  do  1 sierpnia  2022 r.   Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych. Konurs ofert może zostać uneważniony bez podania przyczyn. Do oferty należy dołączyć zaświadczenie o niezaleganiu w opłacie składek wobec ZUS i podatku wobec urzędu skarbowego.   Referencje mile widzine.  

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Renowacja jednej zewnętrznej ściany budynku 1 Maja 10 w Warszawie (Dzielnica Ursus)

Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 10 poszukuje wykonawcy do  wykonania renowacji jednej ściany zewnętrznej  o pow. 232 m²  budynku 1 Maja 10 w Warszawie polegającej na: 

1) przygotowanie podłoża –usunięcie mechaniczne starych spękanych i odspojonych powłok tynków cienkowarstwowych ;                                         2) zmycie myjką wysokociśnieniową powierzchni ;                                                       3) zagruntowanie powierzchni gruntem głęboko penetrującym;                                       4) wykonanie warstwy zbrojącej poprzez zatopienie siatki w kleju oraz szlichty wyrównawczej ;                                                   5) gruntowanie podłoża podkładem tynkarskim ;                                                                                                                                            6) wykonanie wyprawy z cienkowarstwowych tynków silikonowych o strukturze baranek 1,5 mm w kolorze odpowiadającym istniejącej kolorystyce budynku.

W ofercie należy podać jakie materiały zostana zastosowane do wykonania renowacji budynku, termin wykonania w tygodniach, zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach wobec ZUS i US, okres gwarancji. Referencje mile widziane.   Oferty należy składać mailem  (biuro.highrise@gmail.com) do dnia  27 lipca 2022 r.  Przewidywany termin rozpoczęcia robót II połowa  sierpnia br. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamowieniach publicznych.  Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.  

    

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Kondratowicza 22 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Kondratowicza 22 w Warszawie poszukuje wykonawcy do wybudowania na dachu budynku Kondratowicza 22  w Warszawie ( 16 kondygnacji naziemnych)  instalacji fotowoltaicznej o mocy około 37 kWp.  Przewidywany czas rozpoczęcia robót  wrzesień 2022. Oferta powinna zawierać następujące informacje:  zastosowanie kompletnych urządzeń ( technologia, moc pojedyńczego modułu,  ilość modułów),  moc instalacji,  prognozowana  produkcja roczna, okres gwarancji, okres wybudowania instalacji (w tygodniach), koszt  wybudowania instalacji, projekt umowy, zaświadczenie z urzędu skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu w opłatach składek.  Referencje mile widziane. 

Wspólnota Mieszkaniowa posiada projekt koncepcyjny instalacji, który może zostać przesłany mailem zainteresowanemu wykonawcy złożeniem oferty.  Średnie miesięczne zużycie  energii elektrycznej przez Wspólnotę Mieszkaniową  wynosi 16 000 kWh 

Ofery należy składać  mailem  ( biuro.highrise@gmail.com) do dnia 12 lipca 2022 r. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.  Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.   

    

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz