Poszukwany wykonawca do remontu klatek schodowych w budynku Szancera 2 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Szancera 2 w  Warszawie  poszukuje wykonawcy do remontu klatek schodowych w budynku mieszkalnym  wielolokalowym – 36 lokali, 3 klatki schodowe. Zakres robót: usunięcie uszkodzonych tynków i malatury na ścianach i sufitach, przygotowanie ścian i sufitów do  malowania, malowanie ścian, malowanie balustrad, położenie płytek gresowych na schodach. Zainteresowanym osobom prześlemy przedmiary robót.  Zaintersowane osoby mogą dokonać pomiaru klatek we własnym zakresie.  Przewidywany termin rozpoczęcia  25 października . Istnieje mozliwośc spotkania sie na budynku i omówienie szczegułów robót na miejscu. Oferty prosimy składać e-mailem (biuro.highrise@gmail.com) do 18 października 2021 r. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Budowa instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 1 Maja 11 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 11 w Warszawie (Dzielnica Ursus) ogłasza konkurs ofert na budowę instalacji centralnej ciepłej wody i cyrkulacji w budynku wielorodzinnym mieszkalnym 27 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy. W projekcie przewidziano  poprowadzenie instalacji ccw pionowej w nieczynnych przewodach kominowych spalinowych, po usunięciu piecyków gazowych w lokalach.  Zaintersowanym osobom zostanie przesłany projekt instalacji i przedmiar robót. Adres mailowy do kontaktu: biuro.highrise@gmail.com.  Przewidywany czas rozpoczęcia robót  2 listopada 2021 r. a zakończenia robót do 3 grudnia 2021 r. Oferty nalezy składać  na w/w adres e-mailowy do dnia 24 września 2021 r. Oferta powinna zawierać: kosztorys robót, termin rozpoczęcia i zakończenia robót, okres gwarancji.  Zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i urzędu skarbowego. Referencje mile widziane.  Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.    

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Konkurs ofert na wykonanie kontroli instalacji elektrycznej w budynkach wspólnot mieszkaniowych w Warszawie i w Piastowie

Wspólnoty Mieszkaniowe  zlecą:

wykonanie okresowej, pięcioletniej kontroli elektrycznej wraz z pomiarami elektrycznymi w budynkach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych zgodnie z Art.62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego.  

Do zakresu kontroli instalacji należą:

  1.  oględziny dotyczące ochrony podstawowej;
  2.  pomiary rezystancji izolacji; 
  3.  badania ciągłości przewodów ochronnych;
  4.  sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
  5.  próby działania urządzeń różnicowoprądowych oraz pomiar czasów wyłączenia;
  6.  opracowanie i przekazanie Protokołu kontroli pomiarów instalacji elektrycznej spełniającego wymagania ustawy Prawo budowlane oraz zamawiającego w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w plikach pdf dla każdej nieruchomości oddzielnie. Kontrolę uznaje się za wykonaną jeżeli dokonano sprawdzenia przynajmniej 80% lokali w każdej nieruchomości.

Termin realizacji wszystkich przeglądów  do 15.12. 2021 r. Oferty należy składać                               e-mailem na adres   biuro.highrise@gmail.com do dnia 28 sierpnia 2021 r. 

Wykaz nieruchomości wspólnot mieszkaniowych w Warszawie:

1 Maja 15 – 27 lokali, 3 klatki schodowe;

1 Maja 11 – 26 lokali mieszkalnych, 1 lokal uzytkowy, 3 klatki schodowe;

Balbinki 8 – 80 lokali, 4 klatki schodowe;

Bohaterów Warszawy 10 – 39 lokali mieszkalnych, 4 lokale użytkowe, 3 klatki schodowe;

Bohaterów Warszawy 47 – 13 lokali mieszkalnych, 3 lokale użytkowe, 2 klatki schodowe;

Bohaterów Warszawy 17 – 20 lokali mieszkalnych; 2 klatki schodowe;

Dzieci Warszawy 33 – 25 lokali mieszkalnych, 4 garaże,  dwie klatki schodowe;

Plac 1905 r 1-  39 lokali mieszkalnych , 4 klatki schodowe;

Pużaka 2 – 77 lokali mieszkalnych, 3 lokale użytkowe, 7 klatek schodowych;

Pużaka 4 – 44 lokale mieszkalne, 4 lokale użytkowe;

Szancera 2, 36 lokali mieszkalnych, 1 lokal uztkowy, 3 klatki schodowe;

Syreny 35, 49 lokali mieszkalnych, 1 klatka schodowa.

Przyce 17 – 8 lokali mieszkalnych, 1 klatka schodowa;

Przyce 17A – 8 lokali mieszkalnych, 1 klatka schodowa.

Wykaz nieruchomości w Piastowie:

Reja 9 – 44 lokale mieszkalne, 4 klatki schodowe;

Reja 15 – 40 lokali mieszkalnych , 3 klatki schodowe;

Al. Tysiąclecia 2 – 52 lokale mieszkalne, 4klatki schodowe;

Al. Tysiąclecia 8 – 30 lokali mieszkalnych, 3 klatki schodowe.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Konkurs ofert na budowę instalacji centralnej ciepłej wody w budynku Bohaterów Warszawy 17 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Bohaterów Warszawy 17 w Warszawie poszukuje wykonawcy  do budowy  instalacji centralnej ciepłej wody i cyrkulacji wraz z założeniem wodomierzy radiowych firmy B-Meters.  Zgodnie z projektem  pionowa instalacja centralnej ciepłej wody  będzie przebiegać w pionie kanałów spalinowych  po usunięciu piecyków gazowych w lokalach.   Budynek składa się z 4 kondygnacji naziemnych, dwóch klatek schodowych, 19 lokali mieszkalnych. Termin rozpoczęcia robót 1 września 2021 r.  Zainteresowanym    osobom prześlemy przedmiar robót  w celu złożenia oferty .   Oferty prosimy skłądać e-mailem wysyłając  na adres biuro.highrise@gmail.com lub w formie papierowej składając w biurze ul. S. Wojciechowskiego 36/22a, 02-495 Warszawa   do dnia 16 sierpnia 2021 r. W ofercie prosimy podać  wynagrodzenie dla wykonawcy,   termin ropoczęcia i zakończenia robót, okres gwarancji na wykonane roboty. Referencje mile widziane. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz