Przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku wielolokalowym Al. Tysiąclecia 8 w Piastowie

Wspólnota Mieszkaniowa Tysiąclecia 8 w Piastowie  ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu technicznego przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej   w budynku wielolokalowym ( w części wspólnej)  29 lokali , 3 klatki schodowe, 3 kondygnacje naziemne i jedna – podziemna. Powierzchnia użytkowa  lokali   1500 m2. Projekt należy wykonać na podstawie inwentaryzacji budynku  w wersji papierowej  w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz  w wersji elektronicznej w plikach dwg i pdf  zgranych na  płytce oraz uzgodnić projekt z zakładem energetycznym.  Ponadto należy wykonać przedmiary robót oraz sporządzić kosztorys inwestorski w wersji papierowej  i elektronicznej w plikach ath i pdf.  Oferty prosimy składać e-mailem na adres biuro.highrise@gmail.com   do dnia 20 czerwca 2020 r. z podaniem ceny za wykonanie dzieła i terminu wykonania.  Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyn.   

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Wykonanie projektu technicznego przebudowy instalacji gazowej w budynku Al. Tysiąclecia 8 w Piastowie

Wspólnota Mieszkaniowa Tysiąclecia 8 w Piastowie  ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu technicznego przebudowy instalacji gazowej  w budynku wielolokalowym ( w lokalach i w części wspólnej)  29 lokali , 3 klatki schodowe, 3 kondygnacje naziemne i jedna – podziemna. Powierzchnia użytkowa  lokali   1500 m2. Projekt należy wykonać na podstawie inwentaryzacji budynku w wersji papierowej w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz  w wersji elektronicznej w plikach dwg i pdf  zgranych na  płytce.  Ponadto należy wykonać przedmiary robót oraz sporządzić kosztorys inwestorski w wersji papierowej  i elektronicznej w plikach ath i pdf.  Oferty prosimy składać e-mailem na adres biuro.highrise@gmail.com   do dnia 20 czerwca 2020 r. z podaniem ceny za wykonanie dzieła i terminu wykonania.  Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyn.   

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Konkurs ofert na budowę kotłowni gazowej i instalacji ccw w budynku Reja 9 w Piastowie

Wspólnota Mieszkaniowa Reja 9 w Piastowie ogłasza konkurs ofert na budowę kotłowni gazowej w kondygnacji podziemnej budynku wielolokalowego (  44 lokale) o mocy kotłów  kondensacyjnych 2 x 100 kW  przeznaczonej do wytwarzania ciepła dostarczanego do instalacji c.o. i ccw. Planowany zakres robót:  przebudowa pomieszczenia piwnicznego na kotłownię, wyposażenie kotłowni gazowej  w kotły,  zasobniki cw i inny sprzęt, budowa instalacji cw ( piony i lokalówki), usuniecie piecyków gazowych, przebudowa instalacji gazowej w kondygnacji podziemnej budynku, przebudowa części instalacji c.o. w kondygnacji podziemnej budynku, podłączenie kotłowni do instalacji elektrycznej w nieruchomości wspólnej, podłączenie kotłowni gazowej do przyłącza gazowego i uruchomienie kotłowni gazowej. Wspólnota posiada prawomocne pozwolenie na budowę. Przyłącze będzie wybudowane w lutym 2020r.  Przewidywany czas rozpoczęcia robót  luty – marzec 2020r.  Zainteresowane podmioty proszone są o wysłania  informacji o chęci przystąpienia do konkursu  ofert wysyłając mailem na adres  biuro.highrise@gmail.com  wniosek o przesłanie przedmiaru robót.  We wniosku o wysłanie przedmiaru robót prosimy o podanie   krótkiej  informacji  o firmie zainteresowanej wykonaniem tego przedsięwzięcia .  Oferty z  kosztorysem  ofertowym  wraz z  zaświadczeniami  o niezaleganiu  wobec  ZUS i urzędu skarbowego, referencje prosimy przesłać na w/w adres mailowy. W ofercie prosimy podać termin wykonania robót i  okres gwarancji.  Termin składania ofert 12 lutego 2020r.  Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać  unieważniony bez podania przyczyn.  Oferty można wysłać  w formie papierowej na adres: Wspólnota Mieszkaniowa Reja 9, ul. Wojciechowskiego  36 m. 22a, 02-495 Warszawa.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Wykonanie projektu zagospodarowania podwórka w nieruchomości Notecka 12,12A,14,14A w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Notecka 12,12A,14,14A  w Warszawie  zleci wykonanie projektu zagospodarowania podwórka w nieruchomości Notecka 12,12A,14,14Aw Warszawie polegającego na:  przebudowie  drogi wewnętrznej, budowie  miejsc postojowych, wykonania ogrodzenia od strony ulicy Noteckiej,  postawienia altany śmietnikowej i inne.  Wspólnota Mieszkaniowa posiada  wstępną koncepcję. Projekt należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji  papierowej i w wersji elektronicznej na płytce CD w pliku dwg.   Ponadto należy wykonać kosztorys ofertowy i przedmiary robót   w wersji papierowej i elektronicznej na płytce CD w pliku ath.  Szczegółowy zakres projektu zostanie określony w umowie zlecenia.  Oferty prosimy składać mailem  do dnia 8 listopada 2019r.  na adres: biuro.highrise@gmail.com. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy  zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz