Wykonanie izolacji fundamentów budynku Bohaterów Warszawy 47 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Bohaterów Warszawy 47 w Warszawie ogłasza konkurs ofert na wykonanie  izolacji  fundamentów budynku  (od strony podwórka)  Bohaterów Warszawy 47 w Warszawie. Zainteresowanym podmiotom prześlemy mailem  przedmiary robót w pliku pdf.  Termin zakończenia robót do 15 sierpnia 2022 r.  Oferty należy składać mailem ( biuro.highrise@gmail.com) do dnia 30 czerwca 2022 r.  z podaniem czasu wykonywanych  robot ( w tygodniach), wynagrodzenia dla wykonawcy, gwarancji na wykonane roboty, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach wobec ZUS oraz  urzędu skarbowego. Referencje mile widziane.

Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Wykonanie projektu budowy 34 miejsc parkingowych na terenie zewnętrznym w Warszawie (Dzielnica Włochy)

Wspólnota Mieszkaniowa  Notecka 12,12A,14,14A  w Warszawie  ogłasza  konkurs ofert na wykonanie projektu  budowy 34 miejsc parkingowych na terenie zewnętrznym nieruchomości Notecka 12,12A,14,14A .  Planowany zakres projektu: budowa 34 miejsc parkingowych,   budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do miejsc parkingowych,  budowa instalacji elektrycznej oświetleniowej,  budowa altany do gromadzenia odpadów komunalnych.  Wspólnota Mieszkaniowa posiada aktualne warunki zabudowy  oraz rysunek koncepcyjny budowy parkingu. Zainteresowanym osobom przeslemy mailem skany warunków zabudowy i rysunek koncepcyjny budowy  parkingu.  Zapytania proszę wysyłać mailem na adres: biuro.highrise@gmail.com . Projekt należy wykonać w 4 egzemplarzach w formie papierowej  i elektronicznej przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia. Ponadto należy wykonać  kosztorys ofertowy i przedmiary robót w formie papierowej i elektronicznej. Do oferty należy dołączyć  zaświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i urzędu skarbowego. W ofecie należy podać czas  wykonywania projektu w tygodniach oraz wynagrodzenie za wykonanie projektu.     Oferty można składać mailem do dnia  14 maja 2022 r.

Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy  ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn. 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Przebudowa instalacji gazowej w budynku Al. Tysiąclecia 2 w Piastowie

Wspólnota Mieszkaniowa  Al. Tysiąclecia 8 w  Piastowie poszukuje wykonawcy do przebudowy (wymiany)  instalacji gazowej w budynku wielolokalowym mieszkalnym Al. Tysiąclecia 2 w Piastowie.  W budynku jest 52 lokale mieszkalne, 4 klatki schodowe , 4 kondygnacje  nadziemne i jedna podziemna. Przewidywany termin rozpoczęcia robót  – 16 maja 2022 r.   

Zaintersowanym wykonawcom złożeniem ofert  prześlemy przedmiary robót  mailem.  Oferty należy składać mailem ( biuro.highrise@gmail.com)  do  15 kwietnia 2022 r.   Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych. Konurs ofert może zostać uneważniony bez podania przyczyn. Do oferty należy dołączyć zaświadczenie o niezaleganiu w opłacie składek wobec ZUS i podatku wobec urzędu skarbowego.   Referencje mile widzine.  

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Remont elewacji budynku Kondratowicza 22 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa  Kondratowicza 22 w Warszawie zaprasza wykonawców  do składania wstępnych ofert  wykonania remontu elewacji budynku Kondratowicza 22 w Warszawie ( 16 kondygnacji naziemnych). Przewidywany okres rozpoczęcia robót – maj 2023, zakończenia robót – październik 2023 r.

Termin zawarcia umowy z wybranym wykonawcą – IV kwartał  2022 r. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.  Wstępne oferty należy składać e-mailem: biuro.highrise@gmail.com. Podane poniżej  materiały mogą zostać zastąpione materiałami innych firm pod warunkiem zachowania takiej samej jakości. Termin składania ofert wstępnych do 25 marca 2022 r.

W ofercie wstępnej należy podać  koszt remontu elewacji na dzień składania oferty,  okres gwarancji na wykonane roboty, wysokość kaucji gwarancyjnej i sposobu jej zwrotu wykonawcy, zaświadczenie o niezaleganiu opłat wobec ZUS i  urzędu skarbowego, referencje.  Przed zawarciem umowy o roboty budowlane Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej przeprowadzi  z wybranymi wykonawcami negocjacje   w zakresie planowanych robót, wysokości  wynagrodzenia dla wykonawcy i formy zapłaty.            

Zakres prac:  odgrzybianie, mycie, naprawy, dwukrotne malowanie, a w tym:

  1. zabezpieczenie terenu prac (bez zadaszenia)
  2. nałożenie chemii Ceresit CT99 lub BPS 7102
  3. umycie elewacji wodą o teperaturze 40-60 stopni C, pod ciśnieniem 160-220 bar
  4. naprawa elewacji około 400 m ² , a w tym:                                                                                   a) usunięcie odspojonych fragmentów elewacji,                                                                         b) nałożenie kleju Ceresit ZU,                                                                                                         c) zatopienie siatki zbrojącej,                                                                                                           d) położenie warstwy wyrównującej klejem Ceresit ZU,                                                           e) nałożenie tynki mineralnego w kolorze Ceresit CT 174,  5) dwukrotne malowanie elewacji farbą Ceresit  CT49 SILIXD (farba nanosilikonowa).

Powierzchnie ścian :                                                                                                                                        – parter  ok. 800 m²                                                                                                                                  – elewacja zewnętrzna  ok. 2150 m²                                                                                                      – małe balkony  ok 1418 m²                                                                                                                    – duże balkony ok. 150 m²                                                                                                                      – elewacja patio ok. 2000 m²                                                                                                                  – małe balkony patio ok. 1120 m²                                                                                                         – duże balkony patio ok 715 m²                                                                                                             – nadbudówka na dachu ( brak pomiaru)                                                                                    Łączna powierzchnia – ok. 8353 m²

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz