Poszukiwany inspektor nadzoru do przebudowy instalacji gazowych w 2 budynkach

Wspólnoty Mieszkaniowe Pużaka 2 w Warszawie i  Al. Tysiąclecia 8 w Piastowie  zlecą osobie posiadającej właściwe uprawienia do  wykonywania obowiązków inspektora nadzoru przebudowy instalacji  gazowych w budynkach Pużaka 2 ( 7 klatek, 77 lokali )  w Warszawie,  Tysiąclecia 8 ( 3 klatki, 29 lokali)  w Piastowie. Przebudowa instalacji gazowych bedzie wykonywana w w/w budynkach  od 9 sierpnia do 8 października 2021 r.  Oferty prosimy składać mailem na adres biuro.highrise@gmail.com do dnia 27 sierpnia 2021 r.     

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Wykonanie kosztorysu częściowej wymiany instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w budynku Kondratowicza 22 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Kondratowicza 22 zleci wykonanie kosztorysu wymiany części instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w garażu  budynku Kondratowicza 22 w Warszawie.  Do wglądu dokumentacja techniczna budynku.  Oferty prosimy składać na adres biuro.highrise@gmail.com do dnia 31 lipca 2021 r.   

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Wykonanie kosztorysu malowania elewacji budynku Kondratowicza 22 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Kondratowicza 22 w Warszawie  poszukuje wykonawcy do sporządzenia kosztorysu malowania i częścowej naprawy elewacji budynku. Osoba wykonujaca kosztorys powinna dodatkowo  posiadać uprawnienia ogólnobudowlane. Oferty prosimy składać na adres biuro.highrise@gmail.com  do dnia 31 lipca 2021 r.

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Mycie elewacji budynku Szancera 2 w Warszawie (Dzielnica Ursus)

Wspólnota Mieszkaniowa Szancera 2 w Warszawie poszukuje wykonawcy do umycia elewacji o powierzchni około 1584 m2. Zakres robót:

  1. Zabezpieczenie/ wygrodzenie terenu prac.
  2. Po zakończeniu prac wywóz odpadów, uprzątniecie terenu.
  3. Nałożenie preparatu do mycia i konserwacji ( podać rodzaj preparatu wraz z kartą techniczną).
  4. Umycie całej powierzchni elewacji za pomocą myjki ciśnieniowej.

Rozpoczęcie robót – lipiec 2021 r.  

Oferty z podaniem ceny  i czasu wykonania robót ( ilość dni roboczych), gwarancji na wykonane roboty, prosmy przesyłać  na adres e-mailowy  biuro.highrise@gmail.com do dnia 30 czerwca 2021 r. 

  1.  
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz