Wymiana instalacji gazowej w budynku wielolokalowym Pużaka 4 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Pużaka 4 w Warszawie  poszukuje  wykonawcy do wymiany instalacji gazowej w budynku wielolokalowym wspólnoty  4 klatkowym o 4  kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, 44 lokalach mieszkalnych. Przewidywany okres rozpoczęcia robót  - styczeń 2019r.  Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są  o wysłanie wniosku na adres biuro.highrise@gmail.com  o przesłanie przedmiaru robót.  Oferty  prosimy składać na w/w adres mailowy do dnia 15 grudnia 2018r.   Oferta powinna zawierać  cenę za wykonanie wszystkich robót wymienionych w przedmiarze robót wraz ze szczegółową wyceną robót i materiałów wykazanych w przedmiarze robót, zaświadczenia o niezaleganiu składek wobec ZUS i urzędu skarbowego,  referencje, czas  wykonania robót podany w tygodniach, okres udzielonej gwarancji, oświadczenie wykonawcy  o wyrażeniu zgody na  przechowywanie przez wspólnotę mieszkaniową  danych osobowych wykonawcy biorącego udział w konkursie ofert. Konkurs ofert nie jest organizowany na podstawie przepisów  ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *