Budowa instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 1 Maja 11 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 11 w Warszawie (Dzielnica Ursus) ogłasza konkurs ofert na budowę instalacji centralnej ciepłej wody i cyrkulacji w budynku wielorodzinnym mieszkalnym 27 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy. W projekcie przewidziano  poprowadzenie instalacji ccw pionowej w nieczynnych przewodach kominowych spalinowych, po usunięciu piecyków gazowych w lokalach.  Zaintersowanym osobom zostanie przesłany projekt instalacji i przedmiar robót. Adres mailowy do kontaktu: biuro.highrise@gmail.com.  Przewidywany czas rozpoczęcia robót  2 listopada 2021 r. a zakończenia robót do 3 grudnia 2021 r. Oferty nalezy składać  na w/w adres e-mailowy do dnia 24 września 2021 r. Oferta powinna zawierać: kosztorys robót, termin rozpoczęcia i zakończenia robót, okres gwarancji.  Zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i urzędu skarbowego. Referencje mile widziane.  Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.    


Warning: Illegal string offset 'share_counts' in /home/platne/serwer284533/public_html/highrise.pl/wp-content/plugins/simple-social-buttons/simple-social-buttons.php on line 477