Remont części patia w budynku Kondratowicza 22 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Kondratowicza 22 w Warszawie ogłasza konkurs ofert na remont części patia w budynku Kondratowicza 22 w Warszawie. Remont  będzie polegał  na rozbiórce świetlików w stropie, zamurowanie otworów  po świetlikach w stropie, położenie izolacji,  wykonanie doszczelnienia dylatacji  na patio, wykonanie izolacji na części patio, przygotowanie podłoża pod położenie kostki brukowej, położenie  kostki brukowej.  Na … Dowiedz się więcej

Wykonanie projektu przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Reja 15 w Piastowie

Wspólnota Mieszkaniowa Reja 15 w Piastowie  (38  lokali, 3 klatki  schodowe)  poszukuje wykonawcy do sporządzenia  projektu  przebudowy instalacji elektrycznej  i teletechnicznej,  sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla budynku Reja 15 w Piastowie oraz uzgodnienia projektu z firmą PGE oraz  z rzeczoznawcą d/s pożarowych  . Wspólnota posiada inwentaryzację  budynku w formie  papierowej.  Oferty  należy składać … Dowiedz się więcej

Zlecenie na wykonanie pomiarów kubatury lokali , garażu i pomieszczeń wspólnych budynku

Wspólnota Mieszkaniowa Kondratowicza 22 w Warszawie poszukuje  projektanta posiadającego właściwe uprawnienia, który dokona obliczenia kubatury dla  147 lokali mieszkalnych i 9 lokali użytkowych,  garażu wielostanowiskowego, 15 korytarzy, 1 klatki schodowej na 15 piętrach, 20  pomieszczeń w budynku  oraz i 6 pomieszczeń  w garażu. Wspólnota Mieszkaniowa posiada dokumentację techniczną w której są podane parametry  ocieplenia ścian … Dowiedz się więcej

Zlecenie na wykonanie obliczeń współczynników wyrównawczych ciepła LAF w budynku wielolokalowym

Wspólnota Mieszkaniowa Kondratowicza 22 w Warszawie poszukuje  audytora energetycznego, który dokona obliczenia współczynników wyrównawczych LAF  energii cieplnej dla 147 lokali mieszkalnych i 9 lokali użytkowych. Wspólnota Mieszkaniowa posiada dokumentację techniczną w której są podane parametry  ocieplenia ścian zewnętrznych i powierzchni użytkowych lokali. Wspólnota nie ma  kubatur poszczególnych lokali. Oferty prosimy składać mailem (biuro.highrise@gmail.com)   do dnia  … Dowiedz się więcej