Wykonanie projektu zagospodarowania podwórka w nieruchomości Notecka 12,12A,14,14A w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Notecka 12,12A,14,14A  w Warszawie  zleci wykonanie projektu zagospodarowania podwórka w nieruchomości Notecka 12,12A,14,14Aw Warszawie polegającego na:  przebudowie  drogi wewnętrznej, budowie  miejsc postojowych, wykonania ogrodzenia od strony ulicy Noteckiej,  postawienia altany śmietnikowej i inne.  Wspólnota Mieszkaniowa posiada  wstępną koncepcję. Projekt należy wykonać w 4 egzemplarzach w wersji  papierowej i w wersji elektronicznej na płytce CD w pliku dwg.   Ponadto należy wykonać kosztorys ofertowy i przedmiary robót   w wersji papierowej i elektronicznej na płytce CD w pliku ath.  Szczegółowy zakres projektu zostanie określony w umowie zlecenia.  Oferty prosimy składać mailem  do dnia 8 listopada 2019r.  na adres: biuro.highrise@gmail.com. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy  zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Remont balkonów w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Bratnia 3 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Bratnia 3 w Warszawie poszukuje wykonawcy  remontu balkonów w budynku wielolokalowym Bratnia 3 w Warszawie . Zainteresowane podmioty mogą otrzymać przedmiary robót wysyłając maila  na adres biuro.highrise@gmail.com.  Oferty prosimy składać mailem do 29 sierpnia 2019r.  na adres podany jak wyżej. W ramach oferty należy przesłać kosztorys ofertowy, podać termin rozpoczęcia robót i czas zakończenia robót,  należy podać okres gwarancji na wykonane roboty, dostarczyć  zświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS oraz  US. Mile widziane referencje. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zawarcie umów na sprzedaż gazu

Z inicjatywy firmy administrującej wspólnoty mieszkaniowe  budynków w których zostały wybudowane kotłownie gazowe zawarły umowy na kupno gazu   obowiązujące od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2022r wg stałej ceny 105,86 zł /MWh.
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Wykonanie projektów wymiany instalacji gazowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Wspólnoty Mieszkaniowe: Pużaka 2 w Warszawie ( 77 lokali), Echa Leśne 1 ( 24 lokale) w Dawidach k/Raszyna, Echa Leśne 2 ( 24 lokale) w Dawidach k/Raszyna, 1 Maja 10 ( 46 lokali) w Warszawie, Tysiąclecia 2 ( 52 lokale) w Piastowie poszukują podmiotu do wykonania projektów technicznych wymiany instalacji gazowych w budynkach wielolokalowych, na podstawie posiadanych inwentaryzacji architektonicznych budynków. Projekty techniczne należy wykonać dla każdej nieruchomości oddzielnie w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersjach elektronicznych. Dodatkowo należy wykonać przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie. Projekty należy uzgodnić jeżeli jest to obowiązkowe z Gazownią Warszawską. Termin wykonania projektów do 30.10.2019r. Oferty należy składać mailem na adres biuro.highrise@gmail.com do dnia 31 lipca 2019r. W ofercie należy podać wysokość wynagrodzenia dla każdej nieruchomości oddzielnie, termin wykonania dzieł. Dodatkowo należy przesłać zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach wobec ZUS i urzędu skarbowego. Mile widziane referencje. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.

Wykonanie projektu technicznego przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Pużaka 4 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Pużaka 4 w Warszawie poszukuje projektanta do wykonania dokumentacji technicznej przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku wielolokalowym ( 44 lokale mieszkalne, 4 lokale użytkowe) w nieruchomości wspólnej na podstawie posiadanej inwentaryzacji architektonicznej. Projekt techniczny należy wykonać w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. Dodatkowo należy wykonać przedmiary robót i kosztorys inwestorski w wersji papierowej i elektronicznej. Projekt należy uzgodnić z innogy Operator. Termin wykonania projektu do 30.10.2019r. Oferty należy składać mailem na adres biuro.highrise@gmail.com do dnia 31 lipca 2019r. W ofercie należy podać wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła i termin wykonania. Dodatkowo należy przesłać zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach wobec ZUS i urzędu skarbowego. Mile widziane referencje. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz