Adaptacja strychu na lokale mieszalne w budynku Dąbka 1 w Warszawie

Poważną przeszkodą w adaptacji strychu Dąbka 1 na lokale mieszkalne było brak decyzji o warunkach zabudowy w związku ze zmianą sposobu użytkowania 6 pomieszczeń strychowych użytkowych na 6 lokali mieszkalnych. W tej sprawie organ pierwszej instancji wydał 3 decyzje odmowne, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze dwa razy uchylało decyzje organu pierwszej instancji. Trzecia decyzja organu pierwszej instancji została utrzymana w mocy przez SKO. Wspólnota Mieszkaniowa złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosząc o uchylenie decyzji SKO. Wojewódzki Sąd Administracyjne w Warszawie rozpatrując sprawę w dniu 13 czerwca 2019r. uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Sprawę Wspólnoty Mieszkaniowej prowadził Stanisław Jaszczuk występując w sądzie jako członek zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Dąbka 1.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz