Remont balkonów w budynku Bratnia 3 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Bratnia 3 w Warszawie poszukuje wykonawcy  remontu balkonów w budynku wielolokalowym Bratnia 3 w Warszawie . Zainteresowane podmioty mogą otrzymać przedmiary robót wysyłając maila  na adres biuro.highrise@gmail.com.  Oferty prosimy składać mailem do 10 sierpnia 2020 r.  na adres podany jak wyżej. W ramach oferty należy przesłać kosztorys ofertowy, podać termin rozpoczęcia robót i czas zakończenia robót,  należy podać okres gwarancji na wykonane roboty, dostarczyć  zaświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS oraz  US. Mile widziane referencje. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 11 w Warszawie zleci wykonanie projektu instalacji ccw

Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 11 w Warszawie  zleci wykonanie projektu budowy instalacji ccw  i przebudowy instalacji c.o. w kondygnacji podziemnej w budynku wielolokalowym mieszkalnym przy ul. 1 Maja 11 w Warszawie  w związku z planowanym podłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej przez sprzedawcę energii cieplnej.  Budynek składa się z 3 kondygnacji naziemnych, 1 kondygnacji podziemnej i 26 lokali mieszkalnych i 3 klatek schodowych. Założeniem jest położenie pionów ccw przez niewykorzystane przewody spalinowe w wyniku likwidacji piecyków gazowych. Takie rozwiązanie było już stosowane w wielu budynkach na terenie “Starego Ursusa”.  Wspólnota Mieszkaniowa posiada inwentaryzację budynku. Dodatkowych informacji może udzielić zarządca nieruchomości w  korespondencji e-mailowej: biuro.highrise@gmail.com. Projekt należy wykonać na podstawie inwentaryzacji budynku w wersji papierowej w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz  w wersji elektronicznej w plikach dwg i pdf  zgranych na  płytce.  Ponadto należy wykonać przedmiary robót oraz sporządzić kosztorys inwestorski w wersji papierowej  i elektronicznej w plikach ath i pdf.  Oferty prosimy składać e-mailem na adres biuro.highrise@gmail.com   do dnia 20 lipca 2020 r. z podaniem ceny za wykonanie dzieła i terminu wykonania.  Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyn.        

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Malowanie ogrodzenia nieruchomości Kondratowicza 22 w Warszawie ( Dzielnica Targówek)

Wspólnota Mieszkaniowa Kondratowicza 22 poszukuje wykonawcy do pomalowania ogrodzenia  wykonanego z rur i prętów stalowych oraz pomalowania słupów  oświetleniowych  oraz kinkietów zewnętrznych. Przedmiotem robót będzie  usunięcie rdzy oraz  starej uszkodzonej malatury z ogrodzenia, słupów i kinkietów, 2-krotne pomalowanie metalowych elementów ogrodzenia  słupów i kinkietów farbą Hammerite w kolorze szarym oraz wymiana rozet maskujących słupy ogrodzeniowe. Powierzchnia ogrodzenia wynosi  137 m2, długość pochwytów o średnicy 6 cm wynosi 168 m. Na nieruchomości  postawiono  8 słupów oświetleniowych – wysokość słupa o średnicy  6 cm – 3,20 m,  10 kinkietów. Ilość rozet maskujących słupy – 89.  Oferty z podaniem ceny i terminu wykonania zlecenia prosimy przesłać na adres e-mail: biuro.highrise@gmail.com do dnia  26 czerwca 2020 r.  Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.   Referencje mile widziane.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku wielolokalowym Al. Tysiąclecia 8 w Piastowie

Wspólnota Mieszkaniowa Tysiąclecia 8 w Piastowie  ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu technicznego przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej   w budynku wielolokalowym ( w części wspólnej)  29 lokali , 3 klatki schodowe, 3 kondygnacje naziemne i jedna – podziemna. Powierzchnia użytkowa  lokali   1500 m2. Projekt należy wykonać na podstawie inwentaryzacji budynku  w wersji papierowej  w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz  w wersji elektronicznej w plikach dwg i pdf  zgranych na  płytce oraz uzgodnić projekt z zakładem energetycznym.  Ponadto należy wykonać przedmiary robót oraz sporządzić kosztorys inwestorski w wersji papierowej  i elektronicznej w plikach ath i pdf.  Oferty prosimy składać e-mailem na adres biuro.highrise@gmail.com   do dnia 20 czerwca 2020 r. z podaniem ceny za wykonanie dzieła i terminu wykonania.  Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyn.   

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz