Remont elewacji budynku Kondratowicza 22 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Kondratowicza 22 w Warszawie ogłasza konkurs ofert na remont elewacji budynku Kondratowicza 22 w Warszawie. Przewidywany termin rozpoczęcia robót  – maj 2023 r.  Wspólnota posiada projekt remontu elewacji oraz przedmiary robót. Zainteresowanym podmiotom wzięciem udziału w konkursie będą  przesyłane  przedmiary robót i projekt techniczny w wersjach elektronicznych.  Oferty należy składać w formie kosztorysu ofertowego mailem na adres:  biuro.highrise@gmail.com,  do dnia 28 lutego br . Do ofert należy należy dołączyć zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i US. Referencje mile widziane.  Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.    

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Budowa hydroforni w budynku wielolokalowym Syreny 35 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Syreny 35 w Warszawie ogłasza konkurs ofert na budowę hydroforni w budynku Syreny 35  ( 49 lokali mieszkalnych) w Warszawie.  Planowany termin  rozpoczęcia robót – listopad 2022. Zainteresowanym podmiotom złożeniem  oferty prześlemy mailem  projekt i przedmiary robót.  W ofercie należy podać  koszt wykonania przedsięwzięcia na  podstawie  przedmiaru robót, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach wobec ZUS i urzędu skarbowego. Referencje mile widziane.  Zapytania ofertowe należy kierować na adres mailowy: biuro.highrisse@gmail.com.  Ofert należy składać mailem do dnia 31.10.2022 r.  Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.       

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Docieplenie ściany w budynku Nastrojowa 11 w Warszawie (Dzielnica Włochy)

Wspólnota Mieszkaniowa Nastrojowa 11 poszukuje wykonawcy do  wykonania docieplenia  jednej ściany zewnętrznej  o pow. 49 m²  budynku Nastrojowa 11 w Warszawie polegającej na: 

1) przymocowanie do ściany  o grubości styropianu 10 cm dodatkowej warstwy styropianu o grubości  5 cm                                                                                                                                        2)  wykonanie warstwy zbrojącej poprzez zatopienie siatki w kleju oraz szlichty wyrównawczej ;                                                                                                                                        3) gruntowanie podłoża podkładem tynkarskim ;                                                                            4) wykonanie wyprawy z cienkowarstwowych tynków silikonowych o strukturze baranek 1,5 mm w kolorze odpowiadającym istniejącej kolorystyce budynku.

W ofercie należy podać jakie materiały zostana zastosowane do wykonania renowacji ściany budynku, termin wykonania w tygodniach, zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach wobec ZUS i US, okres gwarancji. Referencje mile widziane.   Oferty należy składać mailem  (biuro.highrise@gmail.com) do dnia  10  sierpnia 2022 r.  Przewidywany termin rozpoczęcia robót początek września br. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamowieniach publicznych.  Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.  

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Unieważniony konkurs ofert na wykonanie izolacji części fundamentów budynku Bohaterów Warszawy 47 w Warszawie

Informujemy, że Wspólnota Mieszkaniowa Bohaterów Warszawy 47 w Warszawie unieważniła  konkurs  ofert na wykonanie izolacji części fundamentów  budynku Bohaterów Warszawy 47 w Warszawie. 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz