Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Kondratowicza 22 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Kondratowicza 22 w Warszawie poszukuje wykonawcy do wybudowania na dachu budynku Kondratowicza 22  w Warszawie ( 16 kondygnacji naziemnych)  instalacji fotowoltaicznej o mocy około 37 kWp.  Przewidywany czas rozpoczęcia robót  wrzesień 2022. Oferta powinna zawierać następujące informacje:  zastosowanie kompletnych urządzeń ( technologia, moc pojedyńczego modułu,  ilość modułów),  moc instalacji,  prognozowana  produkcja roczna, okres gwarancji, okres wybudowania instalacji (w tygodniach), koszt  wybudowania instalacji, projekt umowy, zaświadczenie z urzędu skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu w opłatach składek.  Referencje mile widziane. 

Wspólnota Mieszkaniowa posiada projekt koncepcyjny instalacji, który może zostać przesłany mailem zainteresowanemu wykonawcy złożeniem oferty.  Średnie miesięczne zużycie  energii elektrycznej przez Wspólnotę Mieszkaniową  wynosi 16 000 kWh 

Ofery należy składać  mailem  ( biuro.highrise@gmail.com) do dnia 12 lipca 2022 r. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.  Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.   

    

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Wykonanie izolacji fundamentów budynku Bohaterów Warszawy 47 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Bohaterów Warszawy 47 w Warszawie ogłasza konkurs ofert na wykonanie  izolacji  fundamentów budynku  (od strony podwórka)  Bohaterów Warszawy 47 w Warszawie. Zainteresowanym podmiotom prześlemy mailem  przedmiary robót w pliku pdf.  Termin zakończenia robót do 15 sierpnia 2022 r.  Oferty należy składać mailem ( biuro.highrise@gmail.com) do dnia 30 czerwca 2022 r.  z podaniem czasu wykonywanych  robot ( w tygodniach), wynagrodzenia dla wykonawcy, gwarancji na wykonane roboty, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach wobec ZUS oraz  urzędu skarbowego. Referencje mile widziane.

Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Wykonanie projektu budowy 34 miejsc parkingowych na terenie zewnętrznym w Warszawie (Dzielnica Włochy)

Wspólnota Mieszkaniowa  Notecka 12,12A,14,14A  w Warszawie  ogłasza  konkurs ofert na wykonanie projektu  budowy 34 miejsc parkingowych na terenie zewnętrznym nieruchomości Notecka 12,12A,14,14A .  Planowany zakres projektu: budowa 34 miejsc parkingowych,   budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do miejsc parkingowych,  budowa instalacji elektrycznej oświetleniowej,  budowa altany do gromadzenia odpadów komunalnych.  Wspólnota Mieszkaniowa posiada aktualne warunki zabudowy  oraz rysunek koncepcyjny budowy parkingu. Zainteresowanym osobom przeslemy mailem skany warunków zabudowy i rysunek koncepcyjny budowy  parkingu.  Zapytania proszę wysyłać mailem na adres: biuro.highrise@gmail.com . Projekt należy wykonać w 4 egzemplarzach w formie papierowej  i elektronicznej przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia. Ponadto należy wykonać  kosztorys ofertowy i przedmiary robót w formie papierowej i elektronicznej. Do oferty należy dołączyć  zaświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i urzędu skarbowego. W ofecie należy podać czas  wykonywania projektu w tygodniach oraz wynagrodzenie za wykonanie projektu.     Oferty można składać mailem do dnia  14 maja 2022 r.

Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy  ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn. 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Przebudowa instalacji gazowej w budynku Al. Tysiąclecia 2 w Piastowie

Wspólnota Mieszkaniowa  Al. Tysiąclecia 8 w  Piastowie poszukuje wykonawcy do przebudowy (wymiany)  instalacji gazowej w budynku wielolokalowym mieszkalnym Al. Tysiąclecia 2 w Piastowie.  W budynku jest 52 lokale mieszkalne, 4 klatki schodowe , 4 kondygnacje  nadziemne i jedna podziemna. Przewidywany termin rozpoczęcia robót  – 16 maja 2022 r.   

Zaintersowanym wykonawcom złożeniem ofert  prześlemy przedmiary robót  mailem.  Oferty należy składać mailem ( biuro.highrise@gmail.com)  do  15 kwietnia 2022 r.   Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych. Konurs ofert może zostać uneważniony bez podania przyczyn. Do oferty należy dołączyć zaświadczenie o niezaleganiu w opłacie składek wobec ZUS i podatku wobec urzędu skarbowego.   Referencje mile widzine.  

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz