Ważne informacje

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) o sygnaturze II OSK 500/21 z dnia 5 grudnia 2023 r. dotyczył kwestii przebudowy lokalu mieszkalnego, a konkretnie zmian związanych z przestawieniem ścian działowych. Wyrok ten ma istotne znaczenie dla interpretacji przepisów prawa budowlanego, szczególnie w kontekście wymaganych pozwoleń na budowę i zgłoszeń robót budowlanych.

Kluczowe ustalenia wyroku:

  1. Przebudowa lokalu: Roboty budowlane polegające na przestawieniu ścian działowych, które wpływają na parametry użytkowe lokalu, uznano za przebudowę zgodnie z art. 3 pkt 7a Prawa budowlanego. Dotyczy to również ścian działowych, które nie są nośnymi. Tego rodzaju zmiany wymagają uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia odpowiednim organom​​.
  2. Decyzje administracyjne: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wcześniej uchylił decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazującą rozbiórkę wylewki betonowej i dwóch ścianek działowych w lokalu mieszkalnym. NSA jednak stwierdził, że te działania stanowią przebudowę, co oznacza, że powinny podlegać reglamentacji prawnobudowlanej​.
  3. Reglamentacja prawnobudowlana: NSA podkreślił, że jakiekolwiek roboty budowlane, które zmieniają parametry użytkowe lub techniczne budynku, muszą być zgodne z przepisami Prawa budowlanego i wymagają odpowiednich pozwoleń. W przeciwnym razie mogą zostać uznane za nielegalne i podlegać nakazowi rozbiórki​.
  4. Koszty postępowania: NSA zasądził od D.A. na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej kwotę 610 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego, wskazując tym samym na odpowiedzialność finansową za nieprzestrzeganie przepisów budowlanych​​.

Wyrok ten jest istotny dla właścicieli lokali mieszkalnych planujących jakiekolwiek prace budowlane, ponieważ podkreśla konieczność uzyskania odpowiednich pozwoleń nawet dla zmian wewnątrz lokalu, jeśli mają one wpływ na jego parametry użytkowe.


Warning: Illegal string offset 'share_counts' in /home/platne/serwer284533/public_html/highrise.pl/wp-content/plugins/simple-social-buttons/simple-social-buttons.php on line 477