Docieplenie ściany w budynku Nastrojowa 11 w Warszawie (Dzielnica Włochy)

Wspólnota Mieszkaniowa Nastrojowa 11 poszukuje wykonawcy do  wykonania docieplenia  jednej ściany zewnętrznej  o pow. 49 m²  budynku Nastrojowa 11 w Warszawie polegającej na: 

1) przymocowanie do ściany  o grubości styropianu 10 cm dodatkowej warstwy styropianu o grubości  5 cm                                                                                                                                        2)  wykonanie warstwy zbrojącej poprzez zatopienie siatki w kleju oraz szlichty wyrównawczej ;                                                                                                                                        3) gruntowanie podłoża podkładem tynkarskim ;                                                                            4) wykonanie wyprawy z cienkowarstwowych tynków silikonowych o strukturze baranek 1,5 mm w kolorze odpowiadającym istniejącej kolorystyce budynku.

W ofercie należy podać jakie materiały zostana zastosowane do wykonania renowacji ściany budynku, termin wykonania w tygodniach, zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach wobec ZUS i US, okres gwarancji. Referencje mile widziane.   Oferty należy składać mailem  (biuro.highrise@gmail.com) do dnia  10  sierpnia 2022 r.  Przewidywany termin rozpoczęcia robót początek września br. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamowieniach publicznych.  Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.