Konkurs ofert na wykonanie kontroli instalacji elektrycznej w budynkach wspólnot mieszkaniowych w Warszawie i w Piastowie

Wspólnoty Mieszkaniowe  zlecą:

wykonanie okresowej, pięcioletniej kontroli elektrycznej wraz z pomiarami elektrycznymi w budynkach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych zgodnie z Art.62 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego.  

Do zakresu kontroli instalacji należą:

  1.  oględziny dotyczące ochrony podstawowej;
  2.  pomiary rezystancji izolacji; 
  3.  badania ciągłości przewodów ochronnych;
  4.  sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
  5.  próby działania urządzeń różnicowoprądowych oraz pomiar czasów wyłączenia;
  6.  opracowanie i przekazanie Protokołu kontroli pomiarów instalacji elektrycznej spełniającego wymagania ustawy Prawo budowlane oraz zamawiającego w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w plikach pdf dla każdej nieruchomości oddzielnie. Kontrolę uznaje się za wykonaną jeżeli dokonano sprawdzenia przynajmniej 80% lokali w każdej nieruchomości.

Termin realizacji wszystkich przeglądów  do 15.12. 2021 r. Oferty należy składać                               e-mailem na adres   biuro.highrise@gmail.com do dnia 28 sierpnia 2021 r. 

Wykaz nieruchomości wspólnot mieszkaniowych w Warszawie:

1 Maja 15 – 27 lokali, 3 klatki schodowe;

1 Maja 11 – 26 lokali mieszkalnych, 1 lokal uzytkowy, 3 klatki schodowe;

Balbinki 8 – 80 lokali, 4 klatki schodowe;

Bohaterów Warszawy 10 – 39 lokali mieszkalnych, 4 lokale użytkowe, 3 klatki schodowe;

Bohaterów Warszawy 47 – 13 lokali mieszkalnych, 3 lokale użytkowe, 2 klatki schodowe;

Bohaterów Warszawy 17 – 20 lokali mieszkalnych; 2 klatki schodowe;

Dzieci Warszawy 33 – 25 lokali mieszkalnych, 4 garaże,  dwie klatki schodowe;

Plac 1905 r 1-  39 lokali mieszkalnych , 4 klatki schodowe;

Pużaka 2 – 77 lokali mieszkalnych, 3 lokale użytkowe, 7 klatek schodowych;

Pużaka 4 – 44 lokale mieszkalne, 4 lokale użytkowe;

Szancera 2, 36 lokali mieszkalnych, 1 lokal uztkowy, 3 klatki schodowe;

Syreny 35, 49 lokali mieszkalnych, 1 klatka schodowa.

Przyce 17 – 8 lokali mieszkalnych, 1 klatka schodowa;

Przyce 17A – 8 lokali mieszkalnych, 1 klatka schodowa.

Wykaz nieruchomości w Piastowie:

Reja 9 – 44 lokale mieszkalne, 4 klatki schodowe;

Reja 15 – 40 lokali mieszkalnych , 3 klatki schodowe;

Al. Tysiąclecia 2 – 52 lokale mieszkalne, 4klatki schodowe;

Al. Tysiąclecia 8 – 30 lokali mieszkalnych, 3 klatki schodowe.


Warning: Illegal string offset 'share_counts' in /home/platne/serwer284533/public_html/highrise.pl/wp-content/plugins/simple-social-buttons/simple-social-buttons.php on line 477