Poszukiwany wykonawca do rozbiórki szamba w nieruchomości Notecka 12,12A,14,14A w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Notecka 12,12A,14,14A w Warszawie poszukuje wykonawcy do rozbiórki szamba i dwóch studzienek w nieruchomości  Notecka 12,12A,14,14A w Warszawie.  Wspólnota posiada prawomocne pozwolenie na dokonanie rozbiórki szamba oraz przedmiary robót. Zainteresowane podmioty mogą  otrzymać mailem  biuro.highrise@gmail.com przedmiary robót do złożenia oferty .  Ze względu na specyficzny zakres robót  ostateczne wynagrodzenie dla wykonawcy zostanie określone  w kosztorysie powykonawczym wg stawek podanych przez wykonawcę  w kosztorysie ofertowym.  Termin rozpoczęcia  maj 2019r.  Wykonawca powinien wskazać  kierownika  robót oraz wykonać  mapę  geodezyjną  uwzględniającą  wykonanie rozbiórki szamba na mapie.  Oferty  prosimy składać do dnia  24 kwietnia 2019r.   Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *