Wykonanie projektów wymiany instalacji gazowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Wspólnoty Mieszkaniowe: Pużaka 2 w Warszawie ( 77 lokali), Echa Leśne 1 ( 24 lokale) w Dawidach k/Raszyna, Echa Leśne 2 ( 24 lokale) w Dawidach k/Raszyna, 1 Maja 10 ( 46 lokali) w Warszawie, Tysiąclecia 2 ( 52 lokale) w Piastowie poszukują podmiotu do wykonania projektów technicznych wymiany instalacji gazowych w budynkach wielolokalowych, na podstawie posiadanych inwentaryzacji architektonicznych budynków. Projekty techniczne należy wykonać dla każdej nieruchomości oddzielnie w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersjach elektronicznych. Dodatkowo należy wykonać przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie. Projekty należy uzgodnić jeżeli jest to obowiązkowe z Gazownią Warszawską. Termin wykonania projektów do 30.10.2019r. Oferty należy składać mailem na adres biuro.highrise@gmail.com do dnia 31 lipca 2019r. W ofercie należy podać wysokość wynagrodzenia dla każdej nieruchomości oddzielnie, termin wykonania dzieł. Dodatkowo należy przesłać zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach wobec ZUS i urzędu skarbowego. Mile widziane referencje. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.

Wykonanie projektu technicznego przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Pużaka 4 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Pużaka 4 w Warszawie poszukuje projektanta do wykonania dokumentacji technicznej przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku wielolokalowym ( 44 lokale mieszkalne, 4 lokale użytkowe) w nieruchomości wspólnej na podstawie posiadanej inwentaryzacji architektonicznej. Projekt techniczny należy wykonać w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej. Dodatkowo należy wykonać przedmiary robót i kosztorys inwestorski w wersji papierowej i elektronicznej. Projekt należy uzgodnić z innogy Operator. Termin wykonania projektu do 30.10.2019r. Oferty należy składać mailem na adres biuro.highrise@gmail.com do dnia 31 lipca 2019r. W ofercie należy podać wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła i termin wykonania. Dodatkowo należy przesłać zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach wobec ZUS i urzędu skarbowego. Mile widziane referencje. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.

Dodaj komentarz


Warning: Illegal string offset 'share_counts' in /home/platne/serwer284533/public_html/highrise.pl/wp-content/plugins/simple-social-buttons/simple-social-buttons.php on line 477