Przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku wielolokalowym Al. Tysiąclecia 8 w Piastowie

Wspólnota Mieszkaniowa Tysiąclecia 8 w Piastowie  ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu technicznego przebudowy instalacji elektrycznej i teletechnicznej   w budynku wielolokalowym ( w części wspólnej)  29 lokali , 3 klatki schodowe, 3 kondygnacje naziemne i jedna – podziemna. Powierzchnia użytkowa  lokali   1500 m2. Projekt należy wykonać na podstawie inwentaryzacji budynku  w wersji papierowej  w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz  w wersji elektronicznej w plikach dwg i pdf  zgranych na  płytce oraz uzgodnić projekt z zakładem energetycznym.  Ponadto należy wykonać przedmiary robót oraz sporządzić kosztorys inwestorski w wersji papierowej  i elektronicznej w plikach ath i pdf.  Oferty prosimy składać e-mailem na adres biuro.highrise@gmail.com   do dnia 20 czerwca 2020 r. z podaniem ceny za wykonanie dzieła i terminu wykonania.  Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyn.