Przebudowa instalacji gazowej w budynku Reja 15 w Piastowie

Wspólnota Mieszkaniowa  Reja 15  w  Piastowie poszukuje wykonawcy do przebudowy (wymiany)  instalacji gazowej w budynku wielolokalowym mieszkalnym Reja 15  w Piastowie.  W budynku jest 38 lokali mieszkalnych, 3 klatki schodowe , 4 kondygnacje  nadziemne i jedna podziemna. Przewidywany termin rozpoczęcia robót  – 22 sierpnia 2022 r.   

Zaintersowanym wykonawcom złożeniem oferty  prześlemy  mailem przedmiary robót w pliku ath   oraz projekt  w pliku pdf. Oferty należy składać mailem ( biuro.highrise @gmail.com)  do  1 sierpnia  2022 r.   Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych. Konurs ofert może zostać uneważniony bez podania przyczyn. Do oferty należy dołączyć zaświadczenie o niezaleganiu w opłacie składek wobec ZUS i podatku wobec urzędu skarbowego.   Referencje mile widzine.