Renowacja jednej zewnętrznej ściany budynku 1 Maja 10 w Warszawie (Dzielnica Ursus)

Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 10 poszukuje wykonawcy do  wykonania renowacji jednej ściany zewnętrznej  o pow. 232 m²  budynku 1 Maja 10 w Warszawie polegającej na: 

1) przygotowanie podłoża –usunięcie mechaniczne starych spękanych i odspojonych powłok tynków cienkowarstwowych ;                                         2) zmycie myjką wysokociśnieniową powierzchni ;                                                       3) zagruntowanie powierzchni gruntem głęboko penetrującym;                                       4) wykonanie warstwy zbrojącej poprzez zatopienie siatki w kleju oraz szlichty wyrównawczej ;                                                   5) gruntowanie podłoża podkładem tynkarskim ;                                                                                                                                            6) wykonanie wyprawy z cienkowarstwowych tynków silikonowych o strukturze baranek 1,5 mm w kolorze odpowiadającym istniejącej kolorystyce budynku.

W ofercie należy podać jakie materiały zostana zastosowane do wykonania renowacji budynku, termin wykonania w tygodniach, zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach wobec ZUS i US, okres gwarancji. Referencje mile widziane.   Oferty należy składać mailem  (biuro.highrise@gmail.com) do dnia  27 lipca 2022 r.  Przewidywany termin rozpoczęcia robót II połowa  sierpnia br. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamowieniach publicznych.  Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.