Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 11 w Warszawie zleci wykonanie projektu instalacji ccw

Wspólnota Mieszkaniowa 1 Maja 11 w Warszawie  zleci wykonanie projektu budowy instalacji ccw  i przebudowy instalacji c.o. w kondygnacji podziemnej w budynku wielolokalowym mieszkalnym przy ul. 1 Maja 11 w Warszawie  w związku z planowanym podłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej przez sprzedawcę energii cieplnej.  Budynek składa się z 3 kondygnacji naziemnych, 1 kondygnacji podziemnej i 26 lokali mieszkalnych i 3 klatek schodowych. Założeniem jest położenie pionów ccw przez niewykorzystane przewody spalinowe w wyniku likwidacji piecyków gazowych. Takie rozwiązanie było już stosowane w wielu budynkach na terenie „Starego Ursusa”.  Wspólnota Mieszkaniowa posiada inwentaryzację budynku. Dodatkowych informacji może udzielić zarządca nieruchomości w  korespondencji e-mailowej: biuro.highrise@gmail.com. Projekt należy wykonać na podstawie inwentaryzacji budynku w wersji papierowej w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz  w wersji elektronicznej w plikach dwg i pdf  zgranych na  płytce.  Ponadto należy wykonać przedmiary robót oraz sporządzić kosztorys inwestorski w wersji papierowej  i elektronicznej w plikach ath i pdf.  Oferty prosimy składać e-mailem na adres biuro.highrise@gmail.com   do dnia 20 lipca 2020 r. z podaniem ceny za wykonanie dzieła i terminu wykonania.  Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyn.