Wykonanie 2 projektów przebudowy instalacji gazowych w budynkach wielorodzinnych

Wspólnoty Mieszkaniowe zlecą wykonanie projektów przebudowy instalacji gazowych w dwóch budynkach wielolokalowych: Dzieci Warszawy 33 w Warszawie (25 lokali, dwie klatki schodowe) 1 Maja 11 (27 lokali, 3 klatki schodowe). Wspólnoty mieszkaniowe posiadaja inwentaryzacje wielobranzowe w/w budynków.  W ramach zawartej  umowy z każdą wspólnotą mieszkaniową   należy wykonać  projekt w wersji papierowej w 4 egzemplarzach i w wersji elektronicznej na płytce CD, 1 egzemplarz przedmiaru robót i  kosztorysu  inwestorskiego w wersji papierowej  i w wersji elektronicznej  na płytce CD.  Oferty  należy składać mailem na adres  biuro.highrise@gmail.com,   z podaniem ceny  i terminu wykonania projektów,  do dnia  23 listopada 2023 r.  Konkurs ofert nie jest organizowany w opraciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.


Warning: Illegal string offset 'share_counts' in /home/platne/serwer284533/public_html/highrise.pl/wp-content/plugins/simple-social-buttons/simple-social-buttons.php on line 477