Wykonanie budowy tranzytu instalacji c.o. w budynkach: Dąbka1, 1 Maja 11, Bohaterów Warszawy 17 w Warszawie

Wspólnoty Mieszkaniowe Dąbka 1, Bohaterów Warszawy 17, 1 Maja 11  ogłaszają konkurs  ofert na wykonanie przebudowy tranzytu instalacji c.o. w kondygnacjach podziemnych  budynków. Przebudowa instalacji c.o. w budynkach  polegać będzie na odcięciu instalacji c.o. od dotychczasowego zasilania z kotłowni osiedlowej i podłączeniu tych instalacji do nowo-wybudowanych węzłów cieplnych w w/w budynkach oraz doprowadzeniu  instalacji wodnej do węzłów cieplnych. Zainteresowanym podmiotom będą przesłane przedmiary robót po wysłaniu wniosku na adres e-mailowy: biuro.highrise@gmail.com . Oferty prosimy składać e-mailem na w/w adres  do dnia  14 września 2020 r.  z podaniem ceny, czasu wykonania i gwarancji na wykonane roboty. Przewidywany czas rozpoczęcia robót od  17 września 2020 r.  Konkurs ofert nie jest organizowany na podstawie przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może ostać unieważniony bez  podania przyczyn.         


Warning: Illegal string offset 'share_counts' in /home/platne/serwer284533/public_html/highrise.pl/wp-content/plugins/simple-social-buttons/simple-social-buttons.php on line 477