Wykonanie izolacji fundamentów budynku Bohaterów Warszawy 47 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Bohaterów Warszawy 47 w Warszawie ogłasza konkurs ofert na wykonanie  izolacji  fundamentów budynku  (od strony podwórka)  Bohaterów Warszawy 47 w Warszawie. Zainteresowanym podmiotom prześlemy mailem  przedmiary robót w pliku pdf.  Termin zakończenia robót do 15 sierpnia 2022 r.  Oferty należy składać mailem ( biuro.highrise@gmail.com) do dnia 30 czerwca 2022 r.  z podaniem czasu wykonywanych  robot ( w tygodniach), wynagrodzenia dla wykonawcy, gwarancji na wykonane roboty, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach wobec ZUS oraz  urzędu skarbowego. Referencje mile widziane.

Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn