Wykonanie projektu budowy 34 miejsc parkingowych na terenie zewnętrznym w Warszawie (Dzielnica Włochy)

Wspólnota Mieszkaniowa  Notecka 12,12A,14,14A  w Warszawie  ogłasza  konkurs ofert na wykonanie projektu  budowy 34 miejsc parkingowych na terenie zewnętrznym nieruchomości Notecka 12,12A,14,14A .  Planowany zakres projektu: budowa 34 miejsc parkingowych,   budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do miejsc parkingowych,  budowa instalacji elektrycznej oświetleniowej,  budowa altany do gromadzenia odpadów komunalnych.  Wspólnota Mieszkaniowa posiada aktualne warunki zabudowy  oraz rysunek koncepcyjny budowy parkingu. Zainteresowanym osobom przeslemy mailem skany warunków zabudowy i rysunek koncepcyjny budowy  parkingu.  Zapytania proszę wysyłać mailem na adres: biuro.highrise@gmail.com . Projekt należy wykonać w 4 egzemplarzach w formie papierowej  i elektronicznej przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia. Ponadto należy wykonać  kosztorys ofertowy i przedmiary robót w formie papierowej i elektronicznej. Do oferty należy dołączyć  zaświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i urzędu skarbowego. W ofecie należy podać czas  wykonywania projektu w tygodniach oraz wynagrodzenie za wykonanie projektu.     Oferty można składać mailem do dnia  14 maja 2022 r.

Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy  ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn. 


Warning: Illegal string offset 'share_counts' in /home/platne/serwer284533/public_html/highrise.pl/wp-content/plugins/simple-social-buttons/simple-social-buttons.php on line 477