Wykonanie projektu budowy hydroforni w budynku wielolokalowym Syreny 35 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Syreny 35 w Warszawie poszukuję  osoby, która wykona projekt hydroforni w budynku wielo-lokalowym Syreny 35 w Warszawie. Budynek jedno-klatkowy  składa się z 8 kondygnacji naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. W budynku znajduje się 49 lokali mieszkalnych.  Projekt należy wykonać w wersji papierowej w 4 egzemplarzach przez osobę  posiadającą właściwe uprawnienia do wykonywania tego rodzaju projektu oraz w wersji  elektronicznej na 2 płytkach  CD  w plikach pdf . Do dokumentacji należy dołączyć przedmiary robót i kosztorys inwestorski  w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej na 2 płytkach  CD w plikach pdf i ath. Wspólnota Mieszkaniowa posiada inwentaryzację budynku w wersji elektronicznej. W ofercie należy podać: Regon projektanta, adres z nr telefonu, cenę za wykonanie projektu,  okres wykonania projektu w tygodniach licząc  od daty zawarcia umowy. Referencje mile widziane.  Oferty prosimy składać do 3 września  2020 r. na adres e-mailowy: biuro.highrise@gmail.com . Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.