Wykonanie projektu przebudowy instalacji gazowej w budynku wielolokalowym Dzieci Warszawy 33 w Warszawie.

Wspolnota Mieszkaniowa  Dzieci Warszawy 33 w Warszawie  ogłasza konkurs ofert na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji gazowej w budynku wielolokalowym Dzieci Warszawy 33 w Warszawie.  Parametry budynku: dwie klatki schodowe, 25 lokali mieszkalnych. Ogrzewanie lokali z sieci  miejskiej.  Wspólnota posiada inwentaryzację budynku w wersji papierowej.

 Zakres prac obejmuje:  ustalenia przedprojektowe dotyczące rozwiązań technicznych;  wykonanie inwentaryzacji na potrzeby wykonywanej dokumentacji projektowej;  wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej pełne obliczenia hydrauliczne wraz z doborem wszystkich elementów instalacji;  wykonanie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego (ślepego) oraz przedmiaru robót;  przekazanie dokumentacji: projektowej w 5 egzemplarzach, kosztorysowej w 2 egzemplarzach, w wersji elektronicznej na płycie CD (w formatach PDF, ATH) w 1 egzemplarzu.

W ofercie prosimy podać czas wykonania dokumentacji w tygodniach  od daty podpisania umowy. Oferty prosimy składać e-malem (biuro.highrise@gmail.com) do 5 października 2021 r.