Wykonanie projektu przebudowy instalacji gazowej w budynku wielolokalowym Reja 15 w Piastowie.

Wspolnota Mieszkaniowa Reja 15 w Piastowie ogłasza konkurs ofert na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji gazowej w budynku wielolokalowym Reja 15 w Piastowie.  Parametry budynku: trzy klatki schodowe, 39 lokali mieszkalnych. W każdym lokalu jest własne ogrzewanie gazowe. Wspólnota posiada inwentaryzację budynku w wersji papierowej.

 Zakres prac obejmuje:  ustalenia przedprojektowe dotyczące rozwiązań technicznych;  wykonanie inwentaryzacji na potrzeby wykonywanej dokumentacji projektowej;  wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej pełne obliczenia hydrauliczne wraz z doborem wszystkich elementów instalacji;  wykonanie kosztorysu inwestorskiego, ofertowego (ślepego) oraz przedmiaru robót;  przekazanie dokumentacji: projektowej w 5 egzemplarzach, kosztorysowej w 2 egzemplarzach, w wersji elektronicznej na płycie CD (w formatach PDF, ATH) w 1 egzemplarzu.

W ofercie prosimy podać czas wykonania dokumentacji w tygodniach  od daty podpisania umowy. Oferty prosimy składać e-malem (biuro.highrise@gmail.com) do 5 października 2021 r. 


Warning: Illegal string offset 'share_counts' in /home/platne/serwer284533/public_html/highrise.pl/wp-content/plugins/simple-social-buttons/simple-social-buttons.php on line 477