Wykonanie projektu technicznego przebudowy instalacji gazowej w budynku Al. Tysiąclecia 8 w Piastowie

Wspólnota Mieszkaniowa Tysiąclecia 8 w Piastowie  ogłasza konkurs ofert na wykonanie projektu technicznego przebudowy instalacji gazowej  w budynku wielolokalowym ( w lokalach i w części wspólnej)  29 lokali , 3 klatki schodowe, 3 kondygnacje naziemne i jedna – podziemna. Powierzchnia użytkowa  lokali   1500 m2. Projekt należy wykonać na podstawie inwentaryzacji budynku w wersji papierowej w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz  w wersji elektronicznej w plikach dwg i pdf  zgranych na  płytce.  Ponadto należy wykonać przedmiary robót oraz sporządzić kosztorys inwestorski w wersji papierowej  i elektronicznej w plikach ath i pdf.  Oferty prosimy składać e-mailem na adres biuro.highrise@gmail.com   do dnia 20 czerwca 2020 r. z podaniem ceny za wykonanie dzieła i terminu wykonania.  Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyn.   


Warning: Illegal string offset 'share_counts' in /home/platne/serwer284533/public_html/highrise.pl/wp-content/plugins/simple-social-buttons/simple-social-buttons.php on line 477