Wymiana instalacji elektrycznych w budynkach wielolokalowych Pużaka 2 i 1 Maja 10 w Warszawie

Wspólnoty mieszkaniowe Pużaka 2 oraz 1 Maja 10   poszukują wykonawców przebudowy instalacji elektrycznych w budynkach: Pużaka 2, 1 Maja 10 w Dzielnicy Ursus w Warszawie. Zakres robót: wymiana rozdzielnic, WLZ na klatkach schodowych z doprowadzeniem kabli do zabezpieczeń w lokalach, bez wymiany instalacji w lokalach. W budynku 1 Maja 10 jest 45 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe, 4 klatki schodowe. W budynku Pużaka 2 jest 77 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe, 7 klatek schodowych. Przewidywany okres rozpoczęcia robót marzec – kwiecień 2024 r. Wspólnoty posiadają dokumentacje techniczne wraz z uzgodnieniami firmy Stoen Operator . Zainteresowanym podmiotom możemy przesłać mailem  przedmiary robót i dokumentacje w plikach pdf.  Wniosek o wysłanie przedmiaru robót i dokumentacji  należy wysłać na adres mailowy: biurp.highrise@gmail.com.   Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert oddzielnie na każdą nieruchomość   z przesłaniem kosztorysu ofertowego, podaniem terminu wykonywania wymiany instalacji w tygodniach, zaświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i urzędu skarbowego.   Mile widziane są referencje z ostatnich 3 lat. Oferty  należy wysłać mailem na adres: biuro.highrise@gmail.com do dnia  29 stycznia 2024 r.  Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.


Warning: Illegal string offset 'share_counts' in /home/platne/serwer284533/public_html/highrise.pl/wp-content/plugins/simple-social-buttons/simple-social-buttons.php on line 477