Wykonanie izolacji części fundamentów budynku Bohaterów Warszawy 47 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Bohaterów Warszawy 47 w Warszawie ogłasza konkurs ofert na wykonanie izolacji pionowej fundamentów  budynku, budowy murków oporowych  przy okienkach piwnicznych.  Zainteresowanym podmiotom  zostanie przesłany przedmiar robót po wysłaniu na maila    ( biuro.highrise@gmail.com) wniosku o wysłanie przedmiaru.  Przewidywany termin rozpoczęcia robót : początek lipca 2024 r.     Oferta powinna zawierać  kosztorys inwestorski sporządzony … Dowiedz się więcej

Przebudowa instalacji gazowej w budynku Dzieci Warszawy 33 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa  Dzieci Warszawy 33    w  Warszawie  poszukuje wykonawcy do przebudowy (wymiany)  instalacji gazowej w budynku wielolokalowym mieszkalnym Dzieci Warszawy 33  w Warszawie .  W budynku jest 25  lokali mieszkalnych, 2 klatki schodowe , 5 kondygnacji   nadziemnych i jedna podziemna. Przewidywany termin rozpoczęcia robót  –   wrzesień 2024 r. Zainteresowanym wykonawcom złożeniem oferty  prześlemy  mailem … Dowiedz się więcej

Przebudowa instalacji gazowej w budynku 1 Maja 11 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa  1 maja 11   w  Warszawie  poszukuje wykonawcy do przebudowy (wymiany)  instalacji gazowej w budynku wielolokalowym mieszkalnym 1 Maja 15 w Warszawie .  W budynku jest 27  lokali mieszkalnych, 3 klatki schodowe , 4 kondygnacje  nadziemne i jedna podziemna. Przewidywany termin rozpoczęcia robót  –   wrzesień 2024 r. Zainteresowanym wykonawcom złożeniem oferty  prześlemy  mailem przedmiary … Dowiedz się więcej

Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym Reja 3 w Piastowie

Wspólnota mieszkaniowa  Reja 3 w Piastowie  poszukuje  wykonawcy  przebudowy instalacji elektrycznej w budynku  Reja 3 w Piastowie. Zakres robót: wymiana rozdzielnic, WLZ na klatkach schodowych z doprowadzeniem kabli do zabezpieczeń w lokalach, bez wymiany instalacji w lokalach. W budynku  Reja 3 w Piastowie są dwie klatki schodowe  i 18 lokali mieszkalnych . Wspólnota Mieszkaniowa posiada … Dowiedz się więcej