Wykonanie projektów przebudowy instalacji elektrycznych w budynkach wielolokalowych

Wspólnoty Mieszkaniowe Pużaka 2 (77 lokali, 7 klatek schodowych) i 1 Maja 10 (46 lokali, 4 klatki schodowe) w Warszawie poszukują wykonawcy do sporządzenia  projektów przebudowy instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach wielolokalowych Pużaka 2 i 1 Maja 10 w Warszawie. Wspólnoty posiadają inwentaryzacje  techniczne budynków w wersji papierowej.  Oferty dla każdej nieruchomości oddzielnie należy składać emailem (biuro.highrise@gmail.com)  do dnia 10 czerwca 2023 r. z podaniem ceny i terminu wykonania ( w tygodniach). Referencje mile widziane. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.