Wykonanie izolacji części fundamentów budynku Bohaterów Warszawy 47 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Bohaterów Warszawy 47 w Warszawie ogłasza konkurs ofert na wykonanie izolacji pionowej fundamentów  budynku, budowy murków oporowych  przy okienkach piwnicznych.  Zainteresowanym podmiotom  zostanie przesłany przedmiar robót po wysłaniu na maila    ( biuro.highrise@gmail.com) wniosku o wysłanie przedmiaru.  Przewidywany termin rozpoczęcia robót : początek lipca 2024 r.     Oferta powinna zawierać  kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie przesłanego przedmiaru,  zaświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i  urzędu skarbowego, polisę ubezpieczeniową wykonawcy.  Referencje mile widziane.  Oferty należy składać mailem na w/w podany adres do dnia 14 czerwca 2024 r.


Warning: Illegal string offset 'share_counts' in /home/platne/serwer284533/public_html/highrise.pl/wp-content/plugins/simple-social-buttons/simple-social-buttons.php on line 477