Audyt energetyczny dla nieruchomości Kondratowicza 22 w Warszawie

Wspólnota Mieszkaniowa Kondratowicza 22 w Warszawie  zleci  uprawnionej osobie  sporządzenie audytu energetycznego dla budynku Kondratowicza 22  w celu określenia n/w parametrów potrzebnych do sporządzenia regulaminu rozliczania kosztów ciepła.

  • minimalne zużycie ciepła dla lokali
  • określenie współczynników korekcyjnych dla lokali ze względu na ich położenie w bryle budynku
  • procentowy podział kosztów ciepła  na podgrzanie zimnej wody (koszty stałe, koszty zmienne)
  • procentowy podział kosztów ciepła  na ogrzanie nieruchomości wspólnej (koszty stałe, koszty zmienne)
  • procentowy  udział strat ciepła
  • określenie miejsc w których powstają straty ciepła
  • wskazanie zaleceń mogących mieć wpływ na poprawę efektywności energetycznej  budynku w zakresie dostawy energii cieplnej i energii  elektrycznej.

Wspólnota Mieszkaniowa posiada dokumentację techniczną budynku w wersji  papierowej.

Oferty prosimy składać  do dnia 15 maja  2023 r. na adres mailowy: biuro.highrise@gmail.com. W ofercie prosimy podać wynagrodzenie za sporządzenie audytu energetycznego  w 3 egzemplarzach  w formie papierowej i na płytce CD  w plikach pdf. W ofercie prosimy  podać  dane osoby, która  posiada uprawnienia do sporządzania audytów energetycznych oraz krótki opis  jakie wszystkie informacje będzie zawierał  audyt energetyczny. Konkurs ofert nie jest organizowany w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych. Konkurs ofert może zostać unieważniony bez podania przyczyn.