Poszukiwany inspektor nadzoru do przebudowy instalacji gazowych w 2 budynkach

Wspólnoty Mieszkaniowe Pużaka 2 w Warszawie i  Al. Tysiąclecia 8 w Piastowie  zlecą osobie posiadającej właściwe uprawienia do  wykonywania obowiązków inspektora nadzoru przebudowy instalacji  gazowych w budynkach Pużaka 2 ( 7 klatek, 77 lokali )  w Warszawie,  Tysiąclecia 8 ( 3 klatki, 29 lokali)  w Piastowie. Przebudowa instalacji gazowych bedzie wykonywana w w/w budynkach  od 9 sierpnia do 8 października 2021 r.  Oferty prosimy składać mailem na adres biuro.highrise@gmail.com do dnia 27 sierpnia 2021 r.